Motie Indicator biolo­gische bollen toevoegen aan begroting


8 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021, ter behandeling van de Begroting 2022;

overwegende dat:

  • het aandeel biologische bollenteelt in Noord-Holland nog steeds minder dan 1 % van het totale areaal is;
  • er de afgelopen periode veel berichten in de media zijn verschenen over nadelige effecten van bestrijdingsmiddelen voor natuur, milieu en gezondheid;[1]
  • er in de Noord-Hollandse landbouw stappen worden gezet bij het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, maar dat er nog voldoende mogelijkheden zijn hierin verdere vooruitgang te boeken met toekomstperspectief voor de bedrijven;
  • er in de Voedselvisie van de provincie wordt ingezet op natuurinclusieve landbouw in 2030 door verdere reductie van gewasbeschermingsmiddelen, verbetering van waterkwaliteit en bodemvruchtbaarheid en vergroting van de biodiversiteit;
  • de provincie biologische bollenteelt wil stimuleren, maar hier geen indicator voor heeft opgenomen in de Begroting;


gehoord de discussie,

verzoeken GS:

een indicator biologische bollen toe te voegen aan de volgende Begroting;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] bijvoorbeeld in juni ’21:
15-06: Waarom je blauwe bessen altijd moet wassen, Gezondheidsnet.nl

19-06: Planten tuincentra bevatten bijen- en landbouwgif, De Gelderlander

22-06: Omstreden landbouwgif gevonden in wijn van Nederlandse supermarkten, EenVandaag

23-06: Drinkwaterbronnen in Twente allemaal vervuild, Tubantia

24-06: Bij landbouwgif moet overheid voortaan kijken naar gevolgen voor natuur, De Telegraaf

24-06: Bestrijdingsmiddelen alleen apart van elkaar getest: experts maken zich zorgen, EenVandaag


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Denk, SP

Tegen

50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, FvD, Fractie Baljeu NH, GroenLinks, JA21, Liberaal NH, PVV, PvdA, VVD