Motie Indicator biolo­gische bollen toevoegen aan begroting


8 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021, ter behandeling van de Begroting 2022;

overwegende dat:

  • het aandeel biologische bollenteelt in Noord-Holland nog steeds minder dan 1 % van het totale areaal is;
  • er de afgelopen periode veel berichten in de media zijn verschenen over nadelige effecten van bestrijdingsmiddelen voor natuur, milieu en gezondheid;[1]
  • er in de Noord-Hollandse landbouw stappen worden gezet bij het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, maar dat er nog voldoende mogelijkheden zijn hierin verdere vooruitgang te boeken met toekomstperspectief voor de bedrijven;
  • er in de Voedselvisie van de provincie wordt ingezet op natuurinclusieve landbouw in 2030 door verdere reductie van gewasbeschermingsmiddelen, verbetering van waterkwaliteit en bodemvruchtbaarheid en vergroting van de biodiversiteit;
  • de provincie biologische bollenteelt wil stimuleren, maar hier geen indicator voor heeft opgenomen in de Begroting;


gehoord de discussie,

verzoeken GS:

een indicator biologische bollen toe te voegen aan de volgende Begroting;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] bijvoorbeeld in juni ’21:
15-06: Waarom je blauwe bessen altijd moet wassen, Gezondheidsnet.nl

19-06: Planten tuincentra bevatten bijen- en landbouwgif, De Gelderlander

22-06: Omstreden landbouwgif gevonden in wijn van Nederlandse supermarkten, EenVandaag

23-06: Drinkwaterbronnen in Twente allemaal vervuild, Tubantia

24-06: Bij landbouwgif moet overheid voortaan kijken naar gevolgen voor natuur, De Telegraaf

24-06: Bestrijdingsmiddelen alleen apart van elkaar getest: experts maken zich zorgen, EenVandaag


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Denk, SP

Tegen

50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, FvD, GroenLinks, JA21, Liberaal NH, PVV, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Betere naleving soortenbescherming Wet natuurbescherming

Lees verder

Motie Ecologie en natuur bij nieuwe organisatie Hollandse waterlinies

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer