Motie Ecologie en natuur bij nieuwe orga­ni­satie Hollandse water­linies


PvdD, SP, D66, JA21

8 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021, ter behandeling van de Begroting 2022;

overwegende dat:

  • de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie onderdeel gaan worden van ‘Unesco Werelderfgoed Hollandse Waterlinies’;
  • taken voor de Hollandse Waterlinies worden ondergebracht in een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie met de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant, maar er geen overdracht van mandaat plaatsvindt;
  • het maken van en besluiten over beleid- en uitvoeringsplannen een provinciale bevoegdheid blijft;
  • de waterlinies naast de grote cultuurhistorische vaak grote ecologische waarden herbergen;
  • deze waarden elkaar kunnen versterken en aanvullen;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

met de andere drie provincies in gesprek te gaan om in provinciale beleids- en uitvoeringsplannen ecologie en natuur te koppelen aan het werelderfgoed;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, CU, D66, Denk, GroenLinks, JA21, PvdA, SP, VVD

Tegen

CDA, FvD, Liberaal NH, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Indicator biologische bollen toevoegen aan begroting

Lees verder

Motie Eén fte boost dierenwelzijn 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer