Motie: Help sport­ver­e­ni­gingen en -accom­mo­daties met stijgende ener­gie­lasten


19 september 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 19 september 2022,

Constaterende dat:

 • Sportverenigingen en -accommodaties door stijgende energieprijzen in financiële problemen komen [1];
 • Versterking van de culturele en maatschappelijke infrastructuur onderdeel is van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds;
 • De provincie Noord-Holland een subsidieregeling heeft voor de verduurzaming van sportaccomodaties;
 • Deze regeling tot nu toe het meest succesvolle onderdeel is van het Economisch Herstel- en Duurzaamheid fonds [2];
 • Het subsidieplafond voor deze regeling is bereikt;
 • Extra steun vanuit het rijk voor verenigingen en accommodaties vooralsnog uitblijft;
 • Stijgende energiekosten mogelijk betaald moeten worden door de leden en gebruikers, met als gevolg stijgende prijzen [3];

Overwegende dat:

 • Stijgende prijzen kunnen leiden tot een drempel voor mensen om te gaan sporten [4];
 • Sport essentieel is voor een gezonde en gelukkige bevolking;
 • De provincie al beleid heeft aangaande de energievoorziening van sportverenigingen, in de vorm van haar verduurzamingsregeling;
 • Deze regeling bijdraagt aan het betaalbaar houden van de energiekosten in de toekomst;
 • De nood hoog is bij verenigingen;
 • Het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds nog financiële ruimte kent;

Verzoekt het college om

Het subsidieplafond voor de regeling “Verduurzaming sportaccommodaties verhogen uit de restanten van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds

En gaan over tot de orde van de dag.

Jorrit Carton, PvdA

Robert Zaal, GroenLinks

Remine Alberts, SP

Dennis Heijnen, CDA

Ines Kostić, Partij voor de Dieren

Michel Klein, ChristenUnie

Süleyman Koyuncu, DENK

Gerard Hartog, JA21


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Haalbaarheid Planning Groen Staal en Gezondheid

Lees verder

Motie Noodhulp aan wildopvang De Bonte Piet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer