Motie Noodhulp aan wildopvang De Bonte Piet


PvdA, PvdD, SP, CDA

19 september 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, bijeen in vergadering in Haarlem, op maandag 19 september 2022,

Constaterende dat:

  • Vogelasiel De Paddenstoel in Den Helder is gesloten omdat door schade aan het dak, gebruik van het asiel niet meer geschikt en veilig wordt geacht door de gemeente Den Helder;
  • Hierdoor er in Den Helder (en de regio daaromheen) geen gewonde of zieke vogels, egels en andere kleine, wilde inheemse dieren kunnen worden opgevangen en verzorgd;
  • Deze dieren nu naar Wildopvang De Bonte Piet in Midwoud worden vervoerd, een collega-asiel dat heeft aangeboden dieren uit de Helderse regio op te nemen;
  • De Bonte Piet hierdoor wel meer (bedrijfs)kosten* moet maken en zij de extra opvang vanuit andere regio’s nauwelijks of niet zelf kunnen financieren vanuit hun eigen exploitatie.

Overwegende dat:

  • De welwillende houding (betreffende de opvang vanuit regio Den Helder) door De Bonte Piet, getuigt van veel solidariteit tussen verschillende asiels;
  • Deze opvang door de Bonte Piet ook nog wel geruime tijd nodig zal zijn, omdat Den Helder niet een-twee-drie een vervangend asiel heeft;
  • Nood nu eenmaal wet breekt;
  • Financiële tegemoetkoming vanuit de provincie Noord-Holland niet eerder kan plaatsvinden dan dat De Bonte Piet inzichtelijk heeft gemaakt (aan de provincie) waar het gevraagde bedrag precies voor nodig is en waarvoor het wordt ingezet;
  • Een (eenmalige) financiële bijdrage vanuit de Provincie zou moeten kunnen plaatsvinden omdat de Bonte Piet inmiddels een overzicht van de extra kosten / uitgaven heeft aangeleverd *;

Vraagt het college van GS

Eenmalig een bedrag van 10.000 euro vrij te maken voor Wildopvang De Bonte Piet waarmee dit asiel de financiële nood kan lenigen en de opvang / verzorging van gewonde of zieke vogels en inheemse wilde dieren vanuit de regio Den Helder, toch op een fatsoenlijk wijze kan blijven doorgaan,

En gaat over tot de orde van de dag


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PvdD, PVV, SP, 50Plus/PvdO

Tegen

VVD, CU, Liberaal NH

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Help sportverenigingen en -accommodaties met stijgende energielasten

Lees verder

Motie Extra inzet op besparing van energiegebruik door provincie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer