Motie Geen bezui­ni­gingen MRA ten koste van klimaat en biodi­ver­siteit


PvdD, DENK

4 juli 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 4 juli 2022, ter behandeling van de voordracht Meerjarenbegroting MRA 2021-2024;

constaterende dat;

  • de MRA bezuinigt op het budget voor ‘Transitieopgaven Leefomgeving’;
  • als reden wordt genoemd dat de energietransitie minder een rol gaat spelen in MRA-samenwerking;
  • de MRA-Agenda onder ‘transitieopgaven leefomgeving’ niet alleen de energietransitie verstaat, maar ook versterking van biodiversiteit en aanpak van klimaatproblemen;
  • er volgens wetenschappelijk consensus geen tijd meer te verliezen is bij de aanpak van de biodiversiteits- en klimaatcrises;

overwegende dat;

  • Provinciale Staten wensen en opvattingen over de meerjarenbegroting naar voren kunnen brengen;
  • onder andere de gemeente Zaanstad in haar wensen en opvattingen ook heeft aangegeven dat een bezuiniging op ‘transitieopgaven leefomgeving’ prematuur is;[1]
  • GS in de commissievergadering niet kon verzekeren dat deze bezuiniging niet ten koste zou gaan van MRA-inspanningen om de biodiversiteits- en klimaatcrisis het hoofd te bieden;

gehoord de discussie,

verzoeken GS;

  • om bij MRA in te brengen dat de provincie bezuinigingen op ‘transitieopgaven leefomgeving’ ongewenst vindt, als die ten koste gaan van MRA-inspanningen om de biodiversiteits- en klimaatcrises het hoofd te bieden;

en gaan over tot de orde van de dag.[1] https://api1.ibabs.eu/publicdo...


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie bij Actie agenda Actieve mobiliteit 2022-2027: schoolroutes als hoogste prioriteit

Lees verder

Amendement Slimmer en groener omgaan met maatschappelijk geld bij MRA

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer