Motie Jaar­re­kening: FBE-Jaar­verslag gelijk met Jaar­re­kening


29 juni 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 29 juni 2020, ter bespreking

van de jaarrekening 2019;

constaterende dat:

- het jaarverslag van de Fauna Beheer Eenheid nog niet gepubliceerd is;

overwegende dat:

- de jaarrekening wel verwijst naar adequaat faunabeheer;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om;

- in het vervolg tegelijk met de provinciale financiƫle jaarrekening ook het FBE

jaarverslag te laten publiceren;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Dierenverzorgers verdienen ook hulp in crisistijden

Lees verder

Gemeentelijke fusie gedragen door bevolking

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer