Motie: de term ruim­telijk-econo­misch beleid niet meer gebruiken


11 november 2019

Motie Ruimtelijk-economisch beleid

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 11 november 2019, ter bespreking van het de Begroting 2020;

constaterende dat:

  • in de Begroting 2020 herhaaldelijk wordt gesteld dat er sprake moet zijn van een balans tussen economie en leefbaarheid;
  • in de Begroting 2020 staat dat de Provincie ‘ruimtelijk-economisch beleid’ maakt;

overwegende dat:

  • ruimtelijk beleid een afweging zou moeten zijn tussen alle beleidsvelden die ruimtelijke functies met zich meebrengen;
  • economie daar aldus vanzelfsprekend deel van uitmaakt;
  • het begrip ‘balans’ suggereert dat er een evenwichtige situatie is tussen conflicterende en/of elkaar wederzijds beïnvloedende factoren;
  • nergens in de Begroting 2020 sprake is van ‘ruimtelijk-leefbaarheidsbeleid’ of ‘ruimtelijk-ecologisch beleid’;
  • er dit constaterende geen sprake is van balans tussen economie en leefbaarheid in het ruimtelijk beleid;

gehoord de discussie,

verzoeken het college van GS:

  • de term ruimtelijk-economisch beleid niet meer te gebruiken in haar beleidsdocumenten;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: brede groep burgers betrekken bij sponsoring evenementen

Lees verder

Motie: 'Keti Koti'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer