Motie: bomen voor klimaat en stiksof


11 november 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 11 november 2019, te Haarlem, ter bespreking van de begroting 2020;

constaterende dat:

  • het Nederlandse bosareaal is afgenomen;
  • bomen middels CO2-opslag een flinke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van klimaatverandering;
  • mensen die in het groen wonen, blijer en gelukkiger zijn en minder snel ziek worden;

overwegende dat:

  • Nederland wereldkampioen biodiversiteitsverlies is: nog maar 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit is aanwezig, tegenover 70 procent wereldwijd;
  • bomen en bossen bijdragen aan het in stand houden of vergroten van biodiversiteit;
  • de bevolking bos aanmerkt als één van de meest gewaardeerde landschappen om in te recreëren;
  • het Rijk klimaatbossen ondersteunt voor vastlegging van stikstof ;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om:

  • de kansen voor klimaatbossen met locaties in beeld te brengen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, D66, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, Denk

Tegen

VVD, PVV, 50Plus/PvdO

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: vergroting bekendheid burgers met provinciaal referendum, burgerinitiatief en inspraak

Lees verder

Motie: Urgendamaatregelen serieus nemen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer