Motie bij eerste Begro­tings­wij­ziging 2024: Kwetsbare doel­groepen in het OV


D66 PvdD CDA CU

4 maart 2024

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 4 maart 2024 te Haarlem;

constaterende dat:

  • door de afnemende reizigersaantallen het voorkomt dat haltes en/of lijnen geschrapt worden;
  • de komende jaren er buiten de steden geen groei van bus, tram, metroreizigers verwacht wordt;
  • vooral jongeren en ouderen geen andere optie hebben dan het openbaar vervoer (OV) te gebruiken;

overwegende dat:

  • wanneer er veel afstand overbrugt moet worden om de halte te bereiken er - wanneer het kan - de auto als optie gekozen wordt in plaats van het OV;
  • als er eenmaal ander vervoer gekozen is, de reiziger niet meer terugkomt in het OV;

Provinciale Staten spreken uit dat:

  • het bereikbaar houden van essentiĆ«le voorzieningen zoals scholen, ziekenhuizen en winkelcentra een essentiĆ«le kernkwaliteit van goed OV is;
  • het OV zowel in de steden en dorpen als op het platteland goed te gebruiken moet zijn voor kwetsbare en van het OV afhankelijke groepen zoals mindervaliden, jongeren en ouderen;

verzoeken het college:

  • bij het maken van beleid voor het OV deze kernkwaliteiten altijd als uitgangspunt te nemen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

BBB, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, JA21, Volt, CDA, 50Plus, CU

Tegen

VVD, PVV, FvD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement bij Eerste Begrotingswijziging:: Rosse Stekelstaart

Lees verder

Motie bij eerste Begrotingswijziging: Specificeren projecten PPLG

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer