Bijen­hotels voor scholen


Motie 22/09-07-18

9 juli 2018

Provinciale Staten van Noord-Holland in openbare vergadering bijeen op 9 juli 2018

Constaterende dat:

- Het slecht gaat met de bijen, zowel met de honingbijen als met de wilde bijen;

- Bijen een essentieel onderdeel van ons ecosysteem vormen.

Overwegende dat:

- Bijenhotels een nestplek bieden aan bijen;

- Bijenhotels bij scholen de mogelijkheid bieden om kinderen te leren over bijen;

- Bijeneducatie kan helpen voorkomen dat kinderen verder vervreemden van de natuur en eraan kan bijdragen dat zij als de beleidsmakers van de toekomst de juiste keuzes zullen maken voor bijen en natuur;

- Zorgdragen voor een gezonde bijenstand past bij de kerntaken van de provincie;

- Bijen in het voorjaar, normaliter in de periode april-augustus, actief zijn;

- Stichting Bijenvrienden een bestaand netwerk van imkers heeft dat nu al bijeneducatie verzorgt op scholen in Kennemerland.

Gehoord de discussie:

Dragen het college op binnen de begroting 5.000 euro vrij te maken teneinde de Stichting Bijenvrienden in staat te stellen voor april 2019 bij 200 scholen in Noord-Holland een bijenhotel te plaatsen

en gaan over tot de orde van de dag.

Fractie PvdD

Reactie Gedeputeerde Tekin:

Ik zou deze motie van de heer Van Liere willen afraden, omdat de administratieve lasten hoger zijn dan die 5.000 euro als wij de subsidieregeling nu in het leven gaan roepen. Ik zou iets anders willen toezeggen. Juist voor dit soort initiatieven hebben 2275 wij het Groenfonds. Dat doen wij samen met het IVN. Ik kan u de toezegging doen als u deze in deze vorm intrekt, dat ik ervoor zorg dat er contact wordt opgenomen met de initiatiefnemer en dat wij kijken of wij binnen dat Groenfonds hiervoor een oplossing kunnen vinden. Anders ben ik nu veel duurder uit dan die 5.000 euro om dit allemaal te gaan regelen. Dus ik geef u dat graag mee. Mocht daar nog een financiƫle uitdaging zijn, dan lossen wij dat gewoon op.
Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement "Nee tegen megastallen in heel NH"

Lees verder

Natuur- en diervriendelijke oevers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer