Amen­dement "Nee tegen mega­stallen in heel NH"


24 april 2018

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 23 april 2018 ter behandeling van de Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening (VD-23),

besluiten:

• Uit het besluit behorende bij de voordracht te schrappen N en 0

Linda Vermaas
Partij voor de Dieren

Michel Klein
ChristenUnie-SGP


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, GL, SP, PVV

Tegen

ONH, VVD, CDA, PvdA, D66