Motie: betrekken van jongeren en scholen bij ener­gie­be­sparing


18 november 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 11 november 2019, ter bespreking van het Klimaatakkoord;

constaterende, dat:

  • de rechter de staat heeft opgedragen om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met minimaal 25% te verminderen ten opzichte van 1990;
  • volgens het klimaatakkoord van Parijs opwarming van de aarde beperkt dient te worden tot 1.5, en in uiterste geval tot maximaal 2 graden Celsius;
  • de provincie ook de ambitie heeft energiebesparing te realiseren en erkent dat dat een noodzakelijk onderdeel is van energietransitie;
  • de provincie de wens heeft uitgesproken om meer jongeren bij provinciaal beleid te betrekken;

overwegende, dat:

  • zonder extra maatregelen Nederland lang niet zal voldoen aan de doelen van Parijs en wettelijk verplichte minimale doelstelling;
  • het initiatief Energy Challenges (https://www.energychallenges.nl/) jongeren en scholen op een leuke, leerzame manier stimuleert om energie te besparen;
  • dit initiatief provincie-breed is en goed aansluit op provinciale ambities en verplichtingen;

gehoord de discussie,

verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:

  • om met Energy Challenges in gesprek te gaan om te kijken waar de provincie komende jaren kan investeren in het initiatief binnen Noord-Holland;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, CDA, PvdD, SP

Tegen

FvD, PVV, 50Plus/PvdO

Lees onze andere moties

Motie: prioriteit versterking energie-infrastructuur Noord-Holland

Lees verder

Motie: natuurinclusief bouwen meenemen in klimaatambities voor gebouwde omgeving

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer