Amen­dement Ruim­telijk perspectief aanvullen


Voed­sel­visie 2020-2030

1 februari 2021

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 1 februari 2021, ter behandeling van de Voedselvisie 2020-2030,

besluiten om besluit 1 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

1. De Voedselvisie 2020-2030 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen:

  • Onder 3. Doelen van de Voedselvisie (p. 8) na de zin:

"Ruimte: Er is voldoende ruimte voor voedselproductie in een toekomstbestendig landschap.”

toe te voegen:

“Daarbij wordt ook rekening gehouden met de belangen van wilde dieren en hun recht op leefruimte.”

Toelichting

We moeten slimmer nadenken over efficiënter gebruik van onze voedselruimte [1], zeker ook omdat landbouw en voedselproductie direct raken aan de leefruimte en de belangen van wilde dieren. Het grootste deel van ons grond in Noord-Holland wordt al ingenomen door de landbouw. [2] Wilde dieren hebben steeds minder ruimte om zich veilig (zonder door de mens gedood te worden) te verplaatsen, te eten, etc. De provincie heeft via de Voedselvisie dus veel impact op de leefruimte en belangen van wilde dieren. Dan getuigt het van goed bestuur om hun belangen ook expliciet mee te nemen in het ruimtelijke perspectief van de Voedselvisie.

Ines Kostić, Partij voor de Dieren
Süleyman Koyuncu, DENK

[1] De oppervlakte aan grasland en voedergewassen voor dieren is in Noord-Holland ruim 75.000 hectare. Dat is 28% (!) van het grondoppervlak van de provincie. 75.000 hectare is een aanzienlijke oppervlakte t.o.v. bijv. de ongeveer 3.000 hectare NNN die GS deze collegeperiode voor de natuur probeert te realiseren..

[2] https://nieuwscheckers.nl/nieu... + beantwoording technische vragen bij de Voedselvisie.


Status

Verworpen

Voor

Denk, PvdD, SP

Tegen

CDA, CU, D66, GroenLinks, JA21, PvdA, PVV, VVD, Fractie Baljeu NH, FvD