Amen­dement Refe­ren­dum­ver­or­dening voor de kader­brief 2O26 met een voorstel komen


PvdD JA21

17 mei 2024

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 mei 2024, ter behandeling van Tijdelijk buiten werking stellen van de referendumverordening (VD-15);

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit

besluitpunt 2

"2. aan de werkgroep burgerparticipatie te vragen om alternatieven, al dan niet in de vorm van een (uitvoerbare) referendumverordening, te onderzoeken en met een voorstel te komen."

te vervangen door:

"2. aan de werkgroep burgerparticipatie te vragen om alternatieven, al dan niet in de vorm van een (uitvoerbare) referendumverordening, te onderzoeken en voor de Kaderbrief 2026 met een voorstel te komen."

Toelichting
Het buiten werking stellen van de Referendumverordening is een maatregel die in intentie van tijdelijk aard is. Daarom is het gewenst dat de werkgroep burgerparticipatie uiterlijk binnen een jaar met een advies komt over een (uitvoerbare) referendumverordening.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Betrek PS bij gezondheidsvragen in NRD en MER Groen Staal

Lees verder

Motie onafhankelijk bodemonderzoek Tata steel-terrein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer