Amen­dement Omge­vings­fac­toren natuur klimaat wel invloed op


8 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021, ter behandeling van de Begroting 2022;

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

De tekst op bladzijde 87:

‘Natuur en landschap zijn dynamisch, (soms) onvoorspelbaar en hun ontwikkeling wordt bepaald door vele factoren die buiten de directe provinciale beïnvloedingssfeer liggen, zoals klimatologische ontwikkelingen, weersomstandigheden, de ontwikkeling van dieren- en plantenpopulaties en sociaaleconomische ontwikkelingen.’

te vervangen door de tekst:

‘Natuur en landschap zijn dynamisch, (soms) onvoorspelbaar en hun ontwikkeling wordt mede bepaald door factoren die buiten de directe provinciale beïnvloedingssfeer liggen, zoals klimatologische ontwikkelingen, weersomstandigheden, de ontwikkeling van dieren- en plantenpopulaties en sociaaleconomische ontwikkelingen.’Toelichting

De originele tekst zou geïnterpreteerd kunnen worden alsof de Provincie nauwelijks invloed heeft op thema’s als biodiversiteit, klimaatverandering en sociaal economische effecten. In het antwoord op vraag 144 in het Memorie van Antwoord wordt echter gesteld dat “[provinciale] beleidsinspanningen kunnen wel allicht een beperkt effect bereiken”. Door een kleine aanpassing in de tekst zou deze niet meer de suggestie kunnen wekken dat de Provincie geen enkele invloed heeft de ontwikkeling van natuur en landschap.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, CU, D66, Denk, FvD, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

CDA, JA21, Liberaal NH, PVV, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Achteruitgang biodiversiteit niet gestopt

Lees verder

Motie Betere naleving soortenbescherming Wet natuurbescherming

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer