Amen­dement Achter­uitgang biodi­ver­siteit niet gestopt


8 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021, ter behandeling van de Begroting 2022;

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

De tekst op bladzijde 84:

‘Gelukkig begint het beleid voor herstel van de biodiversiteit, dat enkele decennia geleden is

ingezet, ook vruchten af te werpen. De achteruitgang van de natuurkwaliteit in veel natuurgebieden lijkt gekeerd, zoals blijkt uit onze tweejaarlijkse rapportage over de staat van de biodiversiteit in Noord-Holland en onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving.’

te vervangen door de tekst:

‘De living planet index voor Nederland van het WNF laat nog steeds een dalende lijn zien. Over het algemeen genomen zien we ook in Noord-Holland dat de kwetsbare soorten het nog steeds zeer moeilijk hebben en achteruit blijven gaan.’

Toelichting

Uit de living planet indicator voor Noord-Holland van het WNF en de conclusie van het WNF dat de kwetsbare soorten het nog steeds heel moeilijk hebben, kan niet afgeleid worden dat de achteruitgang van de natuurkwaliteit in veel gebieden lijkt te zijn gekeerd. De achteruitgang is niet gestopt. Zie blz. 85 van de Begroting, bron Compendium voor de Leefomgeving.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, CU, D66, Denk, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

CDA, FvD, JA21, PVV, VVD, Liberaal NH

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Inventarisatie realisatie natuurinclusieve woonwijken en bedrijventerreinen

Lees verder

Amendement Omgevingsfactoren natuur klimaat wel invloed op

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer