Amen­dement Kader­brief Paling­vis­serij


PvdD, 50PLUS/PvdO

29 juni 2020

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 29 juni 2020, ter

behandeling van de Kaderbrief 2021,

besluiten om besluit 5 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

5. De Kaderbrief 2021 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen:

- Onderaan de tekst van “Regel T. Herstructurering IJsselmeervisserij” (p. 28) toe te voegen:

“Bij de herstructurering van de IJsselmeervisserij, neemt provincie Noord-Holland volksgezondheid serieus mee en geeft de aanpak van de aalvisserij waar mogelijk prioriteit bij de herstructurering.”

Toelichting

Wild gevangen paling blijkt een bron te zijn van dioxines en pcb-achtige stoffen [1]. Daarmee is deze vis een risico voor de gezondheid. Daarnaast is de paling een ernstig bedreigde soort [2].

De provincie heeft zich net voorgenomen om alle dossiers met een gezondheidsbril te bekijken en zich actief in te zetten voor een gezonde leefomgeving en leefstijl [3]. Daarmee komt Noord-Holland tegemoet aan de wens die inwoners van de provincie hebben uitgesproken. De aanpak van de aalvisserij prioriteren past dan ook goed bij die ambitie van de provincie.

Wild gevangen paling vormt 10% van de palingconsumptie. De eventuele daarmee gemoeide economische belangen staan niet in verhouding tot de schade die bijbehorende giftige stoffen bij consumptie kunnen aanrichten en de bedreigde status van deze vissoort. Naar verwachting kan de prioritering samenvallen met de afbouw van de schubvisserij die vanuit het rijk gecoördineerd wordt.

De prioritering wil daar geen afbreuk aan doen.

[1] https://www.nporadio1.nl/natuur-milieu/24614-risico-s-volksgezondheid-paling-vol-met-gif
[2] https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/aal-paling

[3] https://www.noord-holland.nl/A...


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Kaderbrief Geen groei herstel, maar groen herstel

Lees verder

Amendement Kaderbrief Rekening houden met dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer