Amen­dement Kader­brief Geen groei herstel, maar groen herstel


PvdD, 50PLUS/PvdO

29 juni 2020

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 29 juni 2020, ter

behandeling van de Kaderbrief 2021,

besluiten om besluit 5 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

5. De Kaderbrief 2021 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen:

- Onder Hoofdstuk 2 “Trends en Ontwikkelingen” (p. 4) de zin

“De Nederlandse en daarmee Noord-Hollandse economie is hard getroffen en vereist een snel herstel”

te vervangen door:

“De Nederlandse en daarmee Noord-Hollandse economie is hard getroffen en vereist een snel groen herstel, waarbij economische groei niet per definitie het uitgangspunt is.”

Toelichting

De kaderbrief besteedt relatief veel aandacht aan de negatieve financiële en economische gevolgen van corona. We hebben echter ook te maken met nog veel grotere crises (klimaat, ongekende verlies aan biodiversiteit wereldwijd, stikstofprobleem, milieuproblemen, droogte, landbouwproblemen), die ons nog harder gaan treffen als we de coronacrisis niet gebruiken om andere keuzes te maken.

Nu hebben we de kans om het anders te doen en een echt toekomstbestendig beleid voor Noord- Holland te creëren. Het is belangrijk om te erkennen dat economische groei daarbij niet altijd de oplossing is.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, CU, 50Plus/PvdO

Tegen

VVD, D66, FvD, PvdA, CDA, PVV, GL

Lees onze andere moties

Opstarten openbaar vervoer - buurtbussen

Lees verder

Amendement Kaderbrief Palingvisserij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer