Amen­dement Belang van water


PvdD, SP

31 januari 2022

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 31 januari 2022, ter

behandeling van de voordracht Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027,

besluiten de bovengenoemde voordracht als volgt te wijzigen:

de tekst onder besluitpunt 2:

”het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 vast te stellen;”

te wijzigen in:

“het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen:

1. Op p.3 van het programma, de zin “We zwemmen, varen en vissen erin, en goed water is onmisbaar voor de natuur in Noord-Holland”, te vervangen door “We recreëren erin, en goed water is onmisbaar voor de natuur in Noord-Holland.”

Toelichting

De oorspronkelijke formulering is te specifiek. De huidige formulering is inclusief voor alle vormen van recreatie. We gaan ervan uit dat onder ‘natuur’ ook de miljoenen vissen en wilde dieren die van het water afhankelijk zijn worden verstaan en dat dus ook met hun belangen rekening wordt gehouden.

Ines Kostić, Partij voor de Dieren

Anna de Groot, SP


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, CU, Denk, GroenLinks, SP, D66, JA21

Tegen

CDA, VVD, Liberaal NH, PVV, PvdA, FvD, D66, JA21

Lees onze andere moties

Motie Bescherming gezondheid, water en natuur tegen vislood

Lees verder

Motie Slim omgaan met maatschappelijk geld, verschillende opties toekomst Tata Steel verkennen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer