Amen­dement Aandacht voor dieren­welzijn in lijn met Voed­sel­visie


23 maart 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 6 maart 2023, ter behandeling van het initiatiefvoorstel 'Een kleine stap voor de provincie, een wereld van verschil voor de dieren';

besluiten om het ontwerpbesluit 16A als volgt te wijzigen:

  • Het tweede punt, zijnde: "Het college van Gedeputeerde Staten te verzoeken in haar communicatie zo transparant en volledig mogelijk te zijn over de manier waarop er met dieren in de provincie wordt omgegaan, te beginnen met het met behulp van dierenwelzijnsorganisaties aanvullen van de website "Boer en Business in Balans" met informatie over dierenwelzijn in de veehouderij (onder bijvoorbeeld het kopje "Kennis"";

te vervangen door:

  • "Het college van Gedeputeerde Staten te verzoeken om in lijn met de Voedselvisie aandacht te besteden aan dierenwelzijn op de website van provincie, met name Boer en Business in Balans."

Toelichting
Dierenwelzijn is een belangrijk onderdeel van de Voedselvisie en PS heeft bepaald dat we daarover transparant communiceren.
Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, D66, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, CU

Tegen

VVD, JA21, CDA, FvD, PVV

Lees onze andere moties

Amendement lnformatie op website OD NHN m.b.t. natuur - en soortenbescherming

Lees verder

Motie Toets subsidies provincie voor landbouw aan doelen Voedselvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer