Win-win voor de Wadden


Bijdrage bij Wadden­fonds: Uitvoe­rings­kader 2021-2027

30 augustus 2021

Met dit Uitvoeringskader heeft PS de sleutels in handen om ons kwetsbare erfgoed beter te beschermen. Dit is de laatste kans om de bescherming aan te scherpen, laten we daar gebruik van maken. Daar hebben wij een aantal voorstellen voor. Gelet op de tijd noemen we drie fundamentele punten uitgebreider aanstippen en de rest eerst summier en in de komende dagen uitgebreider aan collega’s voorleggen.

1. Allereerst: Een win-win voor iedereen.

In het Uitvoeringskader Waddenfonds staat dat programma’s en projecten altijd moeten bijdragen aan het realiseren van tenminste één van de vier hoofddoelen van het Waddenfonds. Het is nog onduidelijk welk effect de huidige goedgekeurde projecten hebben gehad op de vier hoofddoelen van het Waddenfonds. De monitoring daarvan start pas in 2023. Wél is duidelijk dat de natuur van het Waddengebied nog altijd in kritieke toestand verkeert.

Tegelijkertijd is er op dit moment te weinig geld om alle projectinitiatieven mogelijk te maken. Dit vraagt om heldere keuzes en sturing vanuit het Waddenfonds voor maximale bescherming en versterking van ecologie.

Het mooie is dat ook met de huidige gelijke verdeling van gelden over ecologie en economie er kansen liggen om de ecologie verder te versterken. Dat kan als we ervoor kiezen bij de allocatie van gelden voor projecten bij hoofddoel C (economie), vanaf nu zoveel mogelijk alleen economische projecten te kiezen die niet alleen geen schade aanrichten aan natuur, maar óók de natuurwaarden van het gebied versterken. Daarmee houden we ons aan 50/50 afspraken en halen we in de laatste fase het maximale uit het Waddenfonds voor het fundament van ons bestaan: de ecologie. Economie die ecologie versterkt. Een win win.

In andere provincies kon dit rekenen op bijval van o.a. D66 en GL, dus we hopen hier op hetzelfde.


2. Ons tweede punt gaat over dierenwelzijn

De maatschappij vraagt steeds sterker dat er bij investeringen en beleid beter rekening wordt gehouden met dierenwelzijn; Onze provincie gaat daarin mee. Dat past ook bij de geest van het Waddenfonds. Wij komen met een aantal voorstellen, waaronder:

  • Dat bij het selecteren van de te subsidiëren activiteiten expliciet dierenwelzijn wordt meegewogen;
  • Proactief input vragen aan dierenwelzijnsorganisaties, bij projecten die dierenbelangen raken.

3. Ten slotte hebben we een voorstel om volgens aanbevelingen een einddoel voor het Waddenfonds in te vullen.

Wetenschappers van o.a. Rijksuniversiteit Groningen hebben eerder in deze context het grote belang van een grootschalig voedselwebherstel in beeld gebracht en een voorstel gedaan om dat tegen 2026 te realiseren. In lijn daarmee stellen we daarom voor als einddoel op te nemen het streven naar ‘grootschalig voedselwebherstel’.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schone-luchtakkoord of schoneschijnakkoord?

Lees verder

Passend wonen in de strijd tegen de woningnood

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer