Passend wonen in de strijd tegen de woningnood


Bijdrage Masterplan Wonen

2 september 2021

Ik moet bekennen dat ik toch wel een beetje op het verkeerde been ben gezet door de deze titel.

Ik zie een mooie aanzet om versnelling van woningbouw blijvend aan te zwengelen, maar MASTERPLAN?

Eerder een bouwsteen, om in gepaste terminologie te blijven.

Waar is de integrale benadering die de titel doet vermoeden? Zelfs een onderwerp als ‘behoefte’ (waar een significant deel aan gewijd is) lijkt voorbij te gaan aan alle uitdagingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit. En dat zijn toch echt DE voornaamste opgaven waar onze generatie voor staat. Versnellingsimpuls woningbouw zou derhalve een meer passende benaming zijn.

Vind ik het dan een slecht plan? Nee absoluut niet! Het is een mooi pakket van maatregelen om woningbouw te versnellen én betaalbaar te houden, nog los van de definitie wat precies betaalbaar is en wat niet.

Als Partij voor de Dieren zijn we er bijvoorbeeld ontzettend blij mee dat er nu echt serieuze aandacht komt voor doorstroming naar PASSENDE woningen in plaats van dat de nadruk maar blijft liggen op alleen meer en groter.

De term ‘verborgen leegstand’ en het feit dat we daar oplossingen voor proberen te initiëren, stemt mij best tevreden. En ook wij zien daarin net als de PvdA een rol voor wooncorporaties.

Meer ruimte voor transformatie van agrarische bebouwing is ook iets waar wij (samen met ChristenUnie en CDA) al langer voor pleiten.

Zelfs de constatering dat het altijd mogelijk blijft om woningbouw in het reguliere landelijk gebied (dus niet in Bijzonder Provinciaal Landschap) te realiseren doet ons de wenkbrauwen niet meer fronsen. Mits dit uiteraard niet te koste zal gaan van natuur, kleinschalige cultuurlandschappen en extensieve recreatieve behoeften en mits het in de nabijheid is van OV-knooppunten. Hoewel wij uiteraard een voorstander blijven van eerst naar oplossingen in bestaand stedelijk gebied kijken.

Maar wat is dan mijn punt? Nou, zoals gezegd: MASTERPLAN Wonen impliceert een overkoepelend, strategisch handelingsplan voor alle uitdagingen die zich aandienen aangaande wonen. En juist onze voornaamste uitdagingen worden hier een beetje, met een aparte module, als los aanhangsel ‘toekomstbestendig bouwen’ toegevoegd. Wat de Partij voor de Dieren betreft doet dit te weinig recht aan de verhouding tussen deze zaken en de rest van het plan.

Wij zijn van mening dat de provincie alles op alles moet zetten in de aanpak van de klimaatcrisis. Juist bij dossiers met veel ruimtelijke impact als wonen en bouwen. We zullen daarom vanavond of morgenochtend een aantal schriftelijk vragen indienen. De spreektijd is immers beperkt, ook voor GS.

In deze vragen zullen we ingaan op de relatie tussen het recent verschenen IPCC-rapport en onder andere dit Masterplan.

Er is één ding waar ik echt over val in het plan. En dat is de kwalificatie DISPROPORTIONEEL voor de nieuwe regels voor cumulatie van geluid, aangaande de bijdrage van de luchtvaart. Dat vind ik dusdanig subjectief dat dit wat mij betreft niet in een beleidsstuk als dit thuishoort. Het ademt bovendien het idee dat regels belemmerend werken in plaats van nodige kaders mee te geven om tot een gedegen afweging te komen. Dat zien we ook in het stikstofdossier. Het is legitiem om te stellen dat sommige regels zwaarder zijn gaan wegen, maar een term als disproportioneel is meer iets voor in een debat dan in een beleidsdocument.

Afsluitend met een positieve noot:

We zijn erg benieuwd naar de notitie over de dorpslinten, want daar zien we echt mooie kansen voor win/win situaties.