Wijziging werkings­ge­bieden Omge­vings­ver­or­dening Noord – Holland 2020 ronde 1 2022


13 juni 2022

Het blijft opvallend dat dat ontgrenzing van NNN in bepaalde gevallen wordt gehonoreerd, omdat het betreffende gebied inmiddels verstedelijking kent. Schept dit niet een onwenselijk precedent? Moeten we als provincie niet staan voor een robuuste NNN, waarbij we niet iedere keer achteraf afkalving maar even door de vingers zien? Graag een reactie van GS hierop.

Over Zanderij… Ik deel de zorg van D66 eigenlijk wel enigszins. Het zou toch onwenselijk zijn als dit leidt tot het schrappen van natuur en/of dat de financiering moet komen het verkopen van grond aan bijvoorbeeld projectontwikkelaars. Of zijn de gelden van Tennet echt niet noodzakelijk om de natuurontwikkeling in de Zanderij te realiseren. Kan de Gedeputeerde dat bevestigen?

Wat is de meerwaarde voor de provincie of voor de natuur om het proces te vertragen? Moeten we hier wel in meegaan? Of moeten we onze verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat de realisatie van NNN voldoende gewaarborgd wordt?

Wat ons verder opviel is de situatie rond Fort Kudelstaart. GS is voornemens het verzoek om de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland op het onderdeel Westeinderplassen in de gemeente Aalsmeer uit te breiden met de grachten en oevers rond Fort Kudelstaart, niet te honoreren. Als motivatie van het ambtelijk advies wordt gegeven: 'dit gebied heeft weinig ecologische potentie'.

Toevoegen aan NNN kan een de beleving van de Waterlinie juist stimuleren. Unesco kijkt ook meer en meer naar de samenhang tussen natuur en cultuurhistorie en ik wil u nog even herinneren aan de aangenomen motie uit november waarin GS verzocht wordt met de andere drie provincies in gesprek te gaan om in provinciale beleids- en uitvoeringsplannen ecologie en natuur te koppelen aan het werelderfgoed.

En over die ecologische potentie. Wij vinden dat een vrij troebel criterium. Naast dat dit verder nergens wordt onderbouwd, noch gestaafd wordt met feiten, ontkent het ook hoe natuur werkt. Er is altijd ecologische potentie: spuit maar ergens wat zand op en er ontstaat binnen enkele decennia een gebied met een enorme natuurwaarde.

Wij zouden dus graag net als de Stichting Werkgroep Fort Kudelstaart zien dat GS dit heroverweegt, want hier ligt een uitgelezen kans om in de lijn met de eerder genoemde motie te opereren. Bovendien: zo’n stichting werpt dit echt niet op als de cultuurwaarden hiermee in het geding zouden zijn.


Wij staan voor:

Interessant voor jou

Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022

Lees verder

Loslaten oude economie, meer focus op gezonde leefomgeving

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer