Loslaten oude economie, meer focus op gezonde leef­om­geving


Bij de voor­dracht Meer­ja­ren­be­groting MRA

20 juni 2022

De Meerjarenbegroting is een belangrijk stuk. We sluiten ons aan bij de het voorstel van GS voor een meer inhoudelijke onderbouwing en het opnieuw voorleggen van dit stuk aan de Staten en Raden in 2023.

Maar we hebben ook twee voor ons cruciale opmerkingen:

Ten eerste, we zien niet in waarom GS bezwaar heeft tegen een bezuiniging van Amsterdam op het Platform Economie. GS noemt daarbij “de huidige situatie van economische tegenwind” als een argument die bezuiniging te schrappen. Maar CBS meldde eind vorige maand dat de economie in 2022 in alle regio’s gegroeid is ten opzichte van een jaar eerder. Tussen 6% en 18% groei in Noord-Holland. Ook onze Kaderbrief bevestigt die trend.

Wat wil GS precies bereiken met dat extra geld van Amsterdam? Is GS het met ons eens dat ons land al genoeg economische groei heeft en rijk genoeg is, maar dat het nu vooral een kwestie is van het geld eerlijk te verdelen en de klimaat- en biodiversiteitscrisis te bestrijden?

De MRA-Agenda noemt de aanpak van die twee crises als een van de leidende principes en benadrukt de grote verduurzamingsopgave voor de leefomgeving. “Groei en de daarmee gepaard gaande verstedelijking compliceert deze opgaven”, zo wordt gesteld. Amsterdam heeft gelijk het steeds maar streven naar economische groei te doorbreken.

Ons tweede punt is dat wij juist een extra impuls voor het oplossen van de levensbedreigende crises van biodiversiteit en klimaat missen. Het lijkt soms alsof collega’s niet beseffen hoe ernstig de crises zijn.

Het is daarom onbegrijpelijk dat er meer geld gaat naar bijvoorbeeld lobby en public affairs, dat GS bezwaar maken tegen minder geld voor Platform Economie, maar dat er zonder enig bezwaar van GS minder geld gaat naar de transitieopgaven voor de leefomgeving. Als reden wordt genoemd dat de energietransitie minder een rol gaat spelen in MRA-samenwerking. Maar de aanpak van de biodiversiteit- en klimaatcrisis gaat om meer dan alleen energietransitie en MRA hoort daar meer aan bij te dragen, juist nu we geen tijd te verliezen hebben. Zijn collega’s en GS het daar met ons eens?

Wij willen daarom niet minder geld, maar juist extra aandacht voor de "transitieopgaven leefomgeving", met name het bestrijden van de klimaat- en biodiversiteitscrisis.

Wij denken na over een motie.

Dank u wel.