Reflectie, impact en inclusie


Bijdrage bij de jaar­stukken Economie, Financiën en Bestuur

20 juni 2022

Zoals in eerdere commissies aangegeven: we zien de positieve stappen die de provincie zet. Maar we missen een duidelijk jaarlijks overzicht van waar we qua belangrijke doelen staan, wat nog moet gebeuren, en wat we nu echt bereiken. Wat zijn bijvoorbeeld concreet onze doelen voor groene economie gericht op welzijn, waar staan we en welke impact heeft het beleid van de provincie vorig jaar daarop gehad? Fijn dat er een start is gemaakt met gebruik van de Brede Basismonitor om te reflecteren op brede welvaart, maar die reflectie is dun. Er is hooguit een opsomming van de stand van zaken en niet hoe de provinciale inzet heeft bijgedragen aan de verschillende aspecten van brede welvaart.

We vragen GS om de volgende stap te zetten in de aanscherping van de monitor. Met name op het aspect van economie. De provincie wil inzetten op groene economie. Verzoek is dan de indicatoren meer in lijn te brengen met die nieuwe opvatting van economie. Zo wordt nu het feit dat er minder passagiers op Schiphol zijn, gerekend als iets negatiefs (donkerrood) gezien. Terwijl dit betekent dat er minder gevlogen wordt, minder overlast is en wellicht zorgenkosten, en dat juist andere vervoersectoren hiervan profiteren. Is GS bereid daar een nieuwe slag in te slaan?

We hebben het in NLG al ingebracht en toen werden we doorverwezen naar EFB: we moeten werken aan indicatoren voor biodiversiteit en natuurinclusiviteit voor het volgende P&C cyclus. We hebben immers de ambitie in de Omgevingsvisie dat toekomstige ontwikkelingen, waaronder economische, zoveel mogelijk natuurinclusief moeten zijn. Ja, zulke indicatoren zijn een uitdaging, maar het is gezien de biodiversiteitscrisis belangrijk daar in ieder geval een stap verder in te zetten. Het Compendium voor Leefomgeving biedt handvatten daarvoor. Is GS bereid daar een stap in te zetten?

Ten slotte over het onderwerp inclusie en diversiteit, twee punten.

D66 heeft samen met o.a. PvdD onlangs ingezet op het betrekken van belangen van mensen met een handicap bij ons beleid, in lijn met het VN Verdrag Handicap. Nederland heeft dat verdrag in 2016 getekend, en daarmee zijn alle overheden verplicht om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Helaas is de situatie van mensen met een beperking sinds dat verdrag achteruit in plaats van vooruit gegaan. Wordt al het relevante provinciale beleid langs de meetlat van het VN-verdrag gelegd of is GS bereid dat te doen? Kan in de toekomst jaarlijks kort gereflecteerd worden over vorderingen?

Ten slotte: door bijna alle coalitiepartijen is het Regenboogakkoord getekend. Ook is Noord-Holland een Regenboogprovincie. Kan GS ons jaarlijks informeren over de provinciale inzet in dat verband? Wat hebben we gedaan en wat moet er nog gebeuren?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Loslaten oude economie, meer focus op gezonde leefomgeving

Lees verder

Focus op welzijn van inwoners, in plaats van economische groei

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer