Wijziging van de Grond­wa­ter­hef­fings­ver­or­dening Noord-Holland 2010


16 december 2019

Voorzitter,

Het principe van de grondwaterheffing is: hoe meer kubieke meters grondwater worden onttrokken, hoe hoger de aanslag grondwaterheffing. Een mooi uitgangspunt, ook vanuit het principe “de vervuiler betaalt”.

De Partij voor de Dieren vindt de wijziging van de vrijstellingsgrens onvoldoende goed gemotiveerd. Administratieve perikelen vinden wij onvoldoende reden om de vrijstellingsgrens van 12.000 m3 naar 25.000 m3 te verhogen.

U vraagt zich af, hoeveel water is dat precies? Dat is 25.000.000 (miljoen) liter water. Dat is ongeveer 480 jaar aan waterverbruik voor 1 persoon.

Gedeputeerde Pels erkende het al in de commissie en ik citeer: “De heffing is een prikkel om zuinig en efficiënt met grondwater om te gaan.”

Met de grondwaterheffing heeft de provincie dus een middel in handen om onttrekking van schaars grondwater te belasten. Gezien de grote uitdagingen waar we mee te maken krijgen als het gaat om water, is dat broodnodig. Het is daarom belangrijk dat eventuele wijzigingen van de vrijstellingsgrens die schaarsheid van ons grondwater goed reflecteren.

De huidige wijziging is alleen al symbolisch een verkeerd signaal.

Hoe klein het bedrag waar het hier om gaat ook is, het gaat om het principe dat we schaars grondwater voor sommige actoren nu mínder, in plaats van méér gaan belasten, door de vrijstellingsgrens naar 25.000 kubieke meter te zetten.

Dat is een ongewenste richting.

Voorzitter, we maken ons ook zorgen over correcte informatievoorziening naar PS toe. In de beantwoording op onze technische vragen van 2 december over de voorliggende stukken werd gesteld dat is gekeken naar de hoogte van de vrijstellingen voor grondwaterheffing in de verschillende provincies, mede in relatie tot het gehanteerde heffingstarief.

Volgens de beantwoording bleek uit dat onderzoek dat de provincie Noord-Holland de laagste vrijstelling hanteerde. Maar dat is onjuist: bij ons geldt een vrijstelling van 12.000 kubieke meter, maar Limburg hanteert een nog lagere grens van 10.000 kubieke meter, en hanteert een van de hoogste tarieven, namelijk 16,26 euro per 1000 kubieke meter. Dit terwijl Noord-Holland het op één na laagste tarief van 8,50 euro per 1.000 kubieke meter hanteert.

Dat is dus 8,50 euro voor 1 miljoen liter water. 1 miljoen liter water is meer dan 14.000 keer douchen.
En ja, geloof het of niet, 1 miljoen liter water is nodig voor slechts 650 hamburgers gemaakt van gedode dieren.
Kan de Gedeputeerde aangeven waarom we verkeerd zijn geïnformeerd?

Kan de Gedeputeerde ten slotte uitleggen waarom een van de laagste tarieven hanteren, als het gaat om grondwaterheffing en of ze van plan is hier verandering aan te brengen?

Interessant voor jou

PS: Actualiteit PvdA Sinterkoelers Tata Steel

Lees verder

Mondelinge vraag over wildopvang Vragen over het bericht ‘Vogelopvang Naarden sluit deuren’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer