Monde­linge vraag over wildopvang Vragen over het bericht ‘Vogel­opvang Naarden sluit deuren’


16 december 2019

Wilde dieren komen steeds vaker in problemen door menselijk handelen. De provincie draagt met eigen beleid bij aan negatief ingrijpen in leefgebieden van dieren (door asfaltering, bebouwing, intensieve landbouw, onvoldoende goed groenbeheer/bermbeheer, etc.). Die invloed van de provincie en de wettelijke zorgplicht brengen provinciale verantwoordelijkheid voor in het wild levende dieren met zich mee. Om aan de zorgplicht te kunnen voldoen hebben we opvangcentra voor wilde dieren nodig, waar veel kennis en expertise is. Bovendien zijn opvangcentra zeer waardevol in de bijdrage die zij leveren voor natuurbeleving, biodiversiteit en natuureducatie.

Zoals bij de laatste bijeenkomst tussen de provincie, gemeenten en opvangcentra is gebleken, verkeren de opvangcentra in grote financiële nood. Hoewel de komende jaren eenmalig 200.000 euro is toegezegd door de provincie, is tijdens de voorgenoemde bijeenkomst ook gebleken dat dat veel te weinig is en dat structurele steun noodzakelijk is.

De situatie in praktijk is nu dus dat een ieder is verplicht om een gewond dier binnen 12 uur naar een opvangcentrum met een ontheffing te brengen. Maar die hebben structureel onvoldoende geld om goed te blijven functioneren en aan alle regels te voldoen. Nu worden ze zelf vleugellam gemaakt door NVWA zonder dat aan oplossingen wordt gewerkt.

Anderhalf week geleden bleek het opvangcentrum Vogelhospitaal Naarden te moeten sluiten2 . Daarbij speelde het gebrek aan financiële middelen om aan regels te kunnen voldoen. 6000 vogels zitten nu in onzekerheid en mensen in de regio kunnen niet aan hun zorgplicht voldoen of moeten verder rijden om een ander opvangcentrum te vinden (Huizen). Gezien de acute nood waarin de opvangcentra verkeren, is behoefte aan snelle duidelijkheid en snelle, structurele financiële steun.

We zijn blij dat GS dit dossier nu serieus oppakt, maar de nood is hoog en we moeten versnellen.

  1. Is de Gedeputeerde bereid met spoed uit te zoeken of er een noodfinanciering kan worden afgegeven voor de opvangcentra, om de ergste klappen te voorkomen en uit te zoeken hoe structurele hulp aan de opvangcentra kan worden geboden?

Op iets langere termijn moet de wetgeving zo aangepast worden dat er uniforme richtlijnen zijn die werkbaar zijn, maar die ook altijd dierenwelzijn op nummer een zetten.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Wijziging van de Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 2010

Lees verder

Mondelinge vraag over het bericht dat bollengif overal is terug te vinden bij buren van bollenvelden in de Noordkop

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer