Monde­linge vraag over het bericht dat bollengif overal is terug te vinden bij buren van bollen­velden in de Noordkop


17 december 2019

“In de stofzuiger, huisstof, in de deurmat, in de ochtendurine van de bewoners, in de luier van de baby: het gif dat kwekers gebruiken om hun bollen te beschermen is overal terug te vinden bij directe buren van de bollenvelden in de Noordkop.” Dat is de schrikbarende conclusie van onderzoekers in opdracht van het RIVM vorige week nog. Mensen krijgen ook buiten het kweekseizoen, wanneer er dus niet wordt gesproeid, het gif binnen. Blijkbaar zit het in de grond en blijft het vrij komen.

Verder is uit onderzoek gebleken dat het risico op Parkinson toeneemt voor mensen die veel met sommige landbouwgifmiddelen werken. Frankrijk erkent Parkinson als een beroepsziekte bij akkerbouwers die met landbouwgif hebben gewerkt.

In antwoorden op onze Statenvragen over landbouwgif in de provincie, schuiven GS aan de ene kant de verantwoordelijkheid af op Europa en het Rijk en noemen ze dat er “veel onduidelijkheid bestaat over de ernst van de gezondheidsrisico’s”. Maar de provincie zou de gezondheid van haar inwoners moeten beschermen en pal staan achter het toepassen van het voorzorgsbeginsel. Daarnaast is gebleken dat de controle van EU faalt en dat de wetgeving wat betreft hormoonverstorende landbouwgif ernstig is afgezwakt door de lobby.

GS wijzen verder naar het kabinet. Maar keer op keer blijkt dat de beloftes van het kabinet om het gebruik van landbouwgif terug te dringen, niet worden waargemaakt. Vorig jaar was er zelfs een stijging. PBL liet dit jaar zien dat ons drinkwater gevaar loopt: er worden te grote, normoverschrijdende hoeveelheden gifstoffen in het grond- en oppervlaktewater aangetroffen.

Aan de andere kant noemen GS een paar programma’s die ingezet worden om biologische, gifvrije landbouw te bevorderen. Maar de cijfers liegen er niet om:

In Noord-Holland geldt dat slechts 1% van het areaal opengronds-tuinbouw (incl. fruiteelt en sierteelt), 1% van het areaal akkerbouw en 0,7% van het aantal bollenbedrijven biologisch is.

We doen overduidelijk steeds te weinig en maken onvoldoende vaart. Gezien de gevaren van landbouwgif en het feit dat het gif zelfs de luiers van onze kinderen bereikt, zijn uit voorzorg veel serieuzere en afrekenbare doelen nodig.

De provincie heeft ambities en verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid, natuur, water, biodiversiteit, dieren en duurzame landbouw. Het huidige gebruik van gif in de landbouw werkt die doelen tegen. Het is daarom van groot belang dat de provincie maximaal inzet op schone, gifvrije teelten, ten gunste van de gezondheid van mensen, bodemleven, insecten, weidevogels, waterkwaliteit etc.

Gelet op het bovenstaande:

  1. Is GS bereid de (biologische) gifvrije bollenteelt en akkerbouw als leidend te benoemen in beleid, dat ook als topprioriteit te zetten op de eigen lobbyagenda bij IPO, EU en het Rijk, en komende maanden met ons een serieuzere ambitie neer te leggen voor het vergroten van het areaal van gifvrije bollenteelt en akkerbouw?

Interessant voor jou

Mondelinge vraag over wildopvang Vragen over het bericht ‘Vogelopvang Naarden sluit deuren’

Lees verder

Dierenwelzijn en sponsoring van evenementen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer