Wijziging PRV


14 januari 2019

Voorzitter,

Sinds de donkere dagen van Bleker heerste er een consensus in deze Staten. De bescherming van de natuur mocht niet worden uitgekleed. Terecht! We hebben nog maar 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit over en we kunnen geen vierkante meter natuur meer missen, er moet juist natuur bij. Vergroten, verbinden en verbeteren! De groene oppositie en de coalitie waren het uiteindelijk zelfs eens dat er meer geld bij moest en verschilden nog van mening wanneer dat geld beschikbaar gemaakt moest worden. Maar dat de EHS moest worden afgerond, dat daar meer geld voor nodig was, daar waren we het over eens.

De consensus dat we de natuurbescherming niet mogen uitkleden valt vandaag uiteen. Met deze voordracht wordt de bescherming van natuur uitgekleed. In de Ecologische hoofdstructuur, dé ruimtelijke bescherming van de natuur, hoeft een bestemmingsplan straks niet eens het etiket natuur op de plakken. De volstrekt onbewezen bescherming van de controversiële en technocratische WKW’s zouden dat moeten opvangen. Die WKW’s zouden de huidige en mogelijke natuurwaarden moeten beschrijven. Volgens de natuurbeheerders kloppen de WKW’s niet met de natuur die er in hun gebieden is en de potentiele natuurwaarden zijn extreem beknopt waardoor spontane natuurontwikkeling niet meer beschermd is. De WKW’s zijn onvoldragen en schieten in de huidige vorm ernstig tekort.

Maar het is niet eens nodig om de bescherming van natuur uit te kleden om die WKW’s in te voeren. Er zit dus een andere agenda achter. Meer ruimte voor recreatie, want de provincie vindt dat ze teveel geld moet geven aan de recreatieschappen. Dat is onzinnig om drie redenen.

Allereerst hoeft de provincie op dit moment geen natuurbeheer te financieren in de natuur van de recreatieschappen, dat bespaart de provincie miljoenen. De provincie betaalt dus eerder te weinig dan teveel aan de natuur in de recreatiegebieden.

Ten tweede is het een waanzinnige gedachte dat de natuur afgebroken moet worden om te kunnen recreëren. Mensen recreëren al in natuurgebieden en dat gaat vaak goed. Het is dus niet nodig om natuurbescherming uit te kleden. De enige reden waarom je dat zou willen, is als je recreatie in natuurgebieden wil toelaten, die de natuur schaden. De Partij voor de Dieren is daar mordicus tegen.

Ten derde is niet eens 15% van Nederland ‘natuur’ en worden de hele Waddenzee, het IJsselmeergebied en de Zeeuwse delta met alle visserij, waterrecreatie en scheepvaart meegerekend. Terwijl we ons internationaal aan 17% verplicht hebben. Hoe kunnen wij, Provinciale Staten, de regisseur van het Noord-Hollandse natuurbeleid, terwijl we wereldwijd zo achterlopen de natuur verder uitkleden voor natuurvijandige recreatie? We hebben juist de plicht om meer te investeren in onze natuur.

Voorzitter, de overige onderdelen van deze verordening heeft de Partij voor de Dieren minder moeite mee. Daarom dien ik een amendement in om het natuurdeel uit de voordracht te halen. Er is geen enkele noodzaak om er nu al over te besluiten, dus dat kan later ook nog als bijvoorbeeld de WKW’s kloppen. Het label natuur EN WKW’s kunnen namelijk naast elkaar bestaan.

Uiteraard zullen mensen genieten van de natuur. Niet alleen door recreatie. Maar ook door de spontaniteit die de natuur in zich heeft en die niet te vatten zijn in WKW’s.

Het uitkleden van de natuur is onnodig, onverstandig en onwenselijk. Het is ongelofelijk dat de coalitie dit vlak voor de verkiezingen er doorheen wil drukken. De Partij voor de Dieren zal hier hartgrondig tegen stemmen.

Dank u wel.

Amendement bescherming natuur behouden

Interessant voor jou

Programma Natuurontwikkeling

Lees verder

Bijdrage Noord-Holland Regenboogprovincie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer