Amen­dement bescherming natuur behouden


14 januari 2019

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 14 januari 2019 ter behandeling van de voordracht 03-2019 Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

1. artikel I c te schrappen;

2. artikel III (de 1e) te schrappen;

Toelichting

Dit amendement regelt dat de wijzigingen in artikel 19 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening niet met de voordracht worden gewijzigd en dat de bijbehorende wezenlijke kenmerken en waarden (WKW’s) niet worden vastgesteld.

De indiener beoogt hiermee te voorkomen dat de natuurbescherming in de provincie Noord-Holland minder effectief is dan gewenst. Door de voordracht zou het verplichtende karakter van de bestemming natuur voor gerealiseerde natuur binnen de EHS, ook wel NNN, vervallen. In plaats daarvan zouden de WKW’s de bescherming op zich moeten nemen. Het vervallen van het verplichtende karakter van de natuurbescherming is niet nodig om de WKW’s in te voeren. Met dit amendement wordt voorkomen dat de oude schoenen worden weggegooid, voor de provincie in de nieuwe schoenen in gaan lopen.

Bovendien zijn de WKW’s volgens de natuur beherende organisaties op zijn minst nog voor verbetering vatbaar. De Provinciale Ruimtelijke Verordening heeft externe juridische werking en moet het beste zijn wat de provincie kan leveren aan natuurbescherming. Door de WKW’s nu niet vast te stellen, zoals beoogd met dit amendement, kunnen de noodzakelijke verbeteringen worden doorgevoerd.

Tevens herstelt dit amendement een technische fout in de voordracht, namelijk dat er 2 artikelen III zijn opgenomen.


Status

Ingediend

Voor

SP, 50plus, PvdD, GL

Tegen

ONH, VVD, CDA, PvdA, D66, CU-SGP, PVV

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer