Bijdrage Noord-Holland Regen­boog­pro­vincie


4 februari 2019

Voorzitter,

Als Provinciale Staten hebben we een verantwoordelijkheid op te komen voor alle inwoners van Noord-Holland, met het geven van gelijke kansen, rechten en veiligheid. Dat moet op verschillende manier en zo nodig specifiek per doelgroep.

Zo komt de Partij voor de Dieren op voor de dieren in Noord-Holland die onder erbarmelijke omstandigheden leven of gevaar lopen. Ook staan we al jaren en de komende jaren stil bij 100 jaar vrouwenkiesrecht.

Mensen uit de LHBTIQA+ gemeenschap worden nog té vaak geconfronteerd met gebrek aan sociale acceptatie en alles wat daaruit voortvloeit. Dit vergt specifieke aandacht om tot een echt inclusieve samenleving te komen. Daar moet actief aan worden gewerkt en de Provincie heeft daar een prominente verantwoordelijkheid in. Niet alleen hebben we het overzicht op de hele provincie, maar we staan ook relatief dicht bij de mensen.

Dit initiatiefvoorstel -dat ondertussen breed gedragen wordt binnen de Staten- geeft een concrete, actieve invulling aan de rol van Noord-Holland als Regenboogprovincie. We zijn trots dat we dit met alle partijen vandaag bespreken en rekenen erop dat de provincie met dit voorstel serieus aan de slag gaat.