Programma Natuur­ont­wik­keling


19 november 2018

Voorzitter,

We hebben nog maar 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit over. In 1990 besloot Nederland daarom tot het verbinden en vergroten van natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur. De bestaande natuur moet goed beschermd worden in het natuurbeheerplan en er is nieuwe natuur nodig, natuurontwikkeling. Beide zijn nodig om de biodiversiteit te beschermen. De Partij voor de Dieren wil dat de volledige EHS zo snel mogelijk wordt gerealiseerd.

De Partij voor de Dieren heeft grote moeite met dit programma natuurontwikkeling. Hoewel deze gedeputeerde niet wil bezuinigen op natuurontwikkeling en geen geplande natuur wil schrappen zijn wij niet gerust op de goede afloop. Met het samenvoegen van het natuurbeheerplan en natuurontwikkeling, wat in dit PNO gebeurt wordt de eerste stap gezet naar bezuinigen op natuur. Dat gaat zo: Eerst wordt beheer en ontwikkeling in één programma gezet, dan blijken de budgetten niet groot genoeg om beheer en ontwikkeling te financieren. Te weinig budget voor de gehele realisatie van de EHS, komt u dat bekend voor? Wij vrezen dat na verloop van tijd zal blijken dat geld voor ontwikkeling aan beheer is uitgegeven en het geld voor ontwikkeling is op. Een volgend college zou dat zomaar kunnen oplossen door natuur te schrappen. Want zo loste Bleker dat in 2010 op. Met dit plan bereiden wij de volgende Bleker voor, daarom de volgende motie:

Provinciale Staten dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

• volgend jaar een apart programma voor beheer en natuurontwikkeling naar Provinciale State te zenden;

en gaan over tot de orde van de dag.

In het kader van de PAS en natuurherstel worden bomen gekapt. Het Planbureau voor de Leefomgeving in hun reactie op het klimaatakkoord plaats daar vraagtekens bij. Want het kappen van bomen is niet goed voor het klimaat. Nu wordt in onze provincie beslissingen over klimaat en natuurherstel los van elkaar genomen. Er gaat ook een andere gedeputeerde over. Daardoor nemen we niet de beste besluiten. Daarom de volgende motie:

Provinciale Staten verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

• een integraal afwegingskader voor te breiden om bomen te beschermen en klimaatverandering en natuurherstel te bevorderen;

en gaan over tot de orde van de dag.

In de commissie begreep de gedeputeerde dit voorstel als een poging om de bomenkap op Texel en in de Schoorlse duinen opnieuw ter discussie te stellen. Daar is inderdaad alle reden toe, maar het is niet waar deze motie toe oproept. De uitvoering van de motie kan er natuurlijk wel toe leiden.

In het programma natuurontwikkeling staat niets over exoten. EN dat is natuurlijk heel verstandig. Exoten hebben vooral een slechte naam en kunnen juist beschadigde ecosystemen helpen herstellen. Uiteindelijk verdwijnen ze of worden onderdeel van de natuur. Geen reden tot paniek dus, jammer dat de gedeputeerde wel ineens in paniek raakte in de commissie en zijn eigen PNO afviel. De Partij voor de Dieren wil niet dat de gedeputeerde zich laat afleiden en daarom de volgende motie”

Provinciale Staten dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

- te erkennen dat exoten een positieve bijdrage kunnen leveren aan het herstel van de natuur;

- geen extra actie te ondernemen om uitheemse planten en dieren te bestrijden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Voorzitter, tot slot het Goois Natuurreservaat. De provincie wil eruit stappen. De Partij voor de Dieren is daar tegen. Met onze bijdrage aan het GNR doen we goede zaken voor de natuur en dat voortzetten is verstandig. Daarom de volgende motie:

Provinciale Staten dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

- als participant zitting te blijven houden in het Goois Natuurreservaat;

en gaan over tot de orde van de dag.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur

Lees verder

Wijziging PRV

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer