Provin­ciaal Meer­ja­ren­pro­gramma Infra­structuur


12 november 2018

Dank Voorzitter,

Het PMI is één van de grootste financiële posten op de huidige en op de komende begrotingen. Vele projecten uit dit programma hebben een grote maatschappelijke impact. De aanleg van de goede busverbinding zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen snel, soepel en comfortabel naar hun werk, school of andere activiteit kunnen. Fietsknelpunten oplossen zorgt voor veiliger en snellere mobiliteit per fiets.

En nieuwe wegen zorgen voor meer files.

Partij voor de Dieren is kritisch op deze projecten. Dit komt omdat de kosten-baten afweging niet klopt. De kosten van aantasting natuur, verslechtering luchtkwaliteit en lawaai worden beperkt gewogen. Daarbij wordt zelfs geprobeerd door meer auto’s te laten rijden, om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De baten hebben een discutabel verhouding met voertuigverliesuren en reistijdwinst. Die academisch zijn en in de praktijk niet kloppen.

Daar komt bij dat mensen helemaal niet in de file willen staan; of sterker nog; helemaal niet eens met de auto willen. De pilot Spitsmijden liet dit zien. Forensen kiezen anders, ook na stopzetten van de pilot. Helaas niet in onze Provincie waar het project niet liep en, waarbij onder de noemer van VVD-Keuzevrijheid, forensen gedwongen worden om aan te schuiven in de file.

U snapt dat we dan ook tegen de projecten A9-Heiloo, Duinpolderweg en A8-A9 zijn.

Ok, toch even. Duinpolderweg: Het project voor de bereikbaarheid en ontsluiting van de N206 met de rest van de wereld, komt na 6 jaar onderzoeken er niet. Deze bleek toch niet zo nodig te zijn. De rest van de Duinpolderweg, kan samen met de PAS worden afgevoerd.

En de A8-A9, waar we bijvoorbeeld in 2004 8 ton voor uitgetrokken voor een paar projecten en waar het project in de studiefase zat. 14 jaar later zitten we voor dit project inmiddels in de studiefase. Maar de financiering voor onderzoek zijn inmiddels miljoenen, om niet over de kosten van de aanleg te spreken. De reden: het kan he-le-maal niet. Verlegging van de weg veroorzaak leefbaarheidsproblemen bij mensen en dieren. Natuur en cultuur wordt aangetast. En de reistijdwinst is nihil. Dat moet anders:

Mijn motie van vorig jaar die aangehouden is wordt meegenomen en in de actualisatie Investeringsstrategie NHse Infrastructuur. Onze verwachtingen zijn hoog. We gaan anders kijken naar mobiliteit. Bijvoorbeeld: we zien dat de norm voor parkeerplaatsen voor autos bij woningen naar beneden gaan in gemeentes. Dit zit in de trend dat binnenstedelijk, mensen steeds minder een auto bezitten. We kijken anders aan tegen investeringen en gaan mensen echt keuze vrijheid geven. De inzet moet zitten in mobiliteit. In sommige gevallen, zoals bij lightrail, tram, trein of HOV zullen deze investeringen flink zijn. Maar ook de fiets loopt achter en ook hier staan we te popelen op de resultaten die gaan zien.

Daarom voorzitter, geen motie of amendement. Een aantal onderdelen van het PMI steunen we, een aantal niet. Door de grote wijzigingen die gaan komen volgend jaar verwachten we niet dat dit PMI op deze manier lang zal blijven bestaan.

Ladder van verdaas

1. Een ruimtelijke visie en programma,

2. Anders betalen voor mobiliteit (rekeningrijden),

3. Mobiliteitsmanagement, (bijv spreiding over de dag / milieuzones)

4. Verbeteren/optimaliseren openbaar vervoer, (en hier fors op inzeten)

5. Benutten bestaande infrastructuur,

6. Aanpassen bestaande infrastructuur,

7. Nieuwe infrastructuur.

Interessant voor jou

Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud

Lees verder

Programma Natuurontwikkeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer