Voor­dracht Jaar­stukken 2021: Provincie doet van alles, maar wat bereikt ze echt?


13 juni 2022

Voorzitter,

Dit zou een uitgebreid reflectiemoment moeten zijn. De provincie heeft verschillende positieve stappen gezet, dat zien wij en complimenten daarvoor. Maar we missen een overzicht waarin we in één oogopslag kunnen zien wat de vorderingen zijn op verschillende van onze doelen.
Wat zijn de precieze ambities en hoever zijn we in bescherming van natuur tegen stikstof en verdroging, in verbeteren van kwaliteit van bodem, de transitie van de landbouw naar natuurinclusief en in relatie tot de aanpak van klimaat- en biodiversiteitscrisis? Hoe vordert de eiwittransitie, waarmee we meerdere crises kunnen aanpakken? We weten het niet.

Kunnen we de volgende keer op één webpagina de verschillende ambities duidelijk maken en de vorderingen per jaar inzichtelijk maken?

En waarom hebben we het als het gaat om onze kerntaak voor soortenbescherming alleen over het doden van dieren en niet over wat we hebben gedaan om ze beter te beschermen, tegen o.a. allerlei economische activiteiten en stropers? Kan daar verandering in worden gebracht?

We missen grondige verantwoording over vooruitgang op de grote thema’s. En we missen inhoudelijke indicatoren op deze thema’s, om de vorderingen te kunnen volgen. Zoals een indicator voor biodiversiteit en natuurinclusiviteit. We hebben immers de ambitie in de Omgevingsvisie dat toekomstige ontwikkelingen zoveel mogelijk natuurinclusief moeten zijn. Ja, zulke indicatoren zijn een uitdaging, maar het is gezien de biodiversiteitscrisis belangrijk daar in ieder geval een stap verder in te zetten.

Ten slotte: wat is de reactie van GS op het onderzoek dat Natuurmonumenten heeft laten uitvoeren, waarin een watercrisis wordt voorspeld? Rechtszaken dreigen en dat zou al vanaf invoering Omgevingswet kunnen gaan spelen. Hoe heeft de inzet van de provincie afgelopen jaar bijgedragen aan het bereiken van verschillende waterdoelen?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Financiële stukken recreatieschappen voor zienswijzen

Lees verder

Voordracht Kaderbrief 2023: Kickstart natuurinclusief en diervriendelijk Noord-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer