Streep door Duin­pol­derweg, natuur gespaard


Meer aandacht voor OV- en fiets­ver­bin­dingen

20 april 2020

Ja voorzitter, het zal natuurlijk niemand verbazen dat de Partij voor de Dieren niet rouwig is dat de Duinpolderweg er niet komt.

Samen met maatschappelijke organisaties en veel burgers uit de regio, hebben wij jarenlang actie gevoerd tegen de aanleg van de Duinpolderweg. Wij zijn er content mee dat Gedeputeerde Staten tot dit besluit zijn gekomen, en we hopen dat dit een voorbeeld gaat zijn voor andere in onze ogen overbodige of ongewenste asfaltprojecten in de provincie.

Het is mooi dat de natuur en het cultuurlandschap rond Bennebroek en Vogelenzang worden gespaard, dat is altijd onze insteek geweest. Tevens is het voor de bewoners van Zwaanshoek een opluchting dat hun dorp niet doormidden gesneden gaat worden.

We maken ons echter nog steeds zorgen over de luchtkwaliteit in de regio. Meer woningen in de Haarlemmermeer zullen leiden tot meer mobiliteit, waardoor er inderdaad extra verkeersdruk op de Bennebroekerweg zal ontstaan. Opwaardering lijkt derhalve geen onlogisch idee, maar in het gebied Haarlemmermeer/Bollenstreek is er al een A4, A5, A9 en A44, een N201, 205, 206, 207, 208, 242, 243 (het lijkt wel een voetbalopstelling) én 520: het is nogal wat!

Voor de Partij voor de Dieren is het daarom uiterst belangrijk dat er bij de opwaardering van de infrastructuur aldaar vooral voldoende aandacht is voor goede OV- en fietsverbindingen van en naar deze en andere nieuwe woonwijken in het gebied. Daar zullen wij op blijven hameren: niet alleen hier en nu, maar bij alle grote nieuwbouwprojecten en andere grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen in Noord-Holland.

In dat kader is de discussie rondom het doortrekken van de Noord-Zuidlijn natuurlijk ook uiterst relevant. Met eventuele doortrekking naar Zaanstad en/of Purmerend in noordelijke richting, en naar Hoofddorp en/of Nieuw-Vennep in zuidelijke, kan de Noord-Zuidlijn zich bij uitstek ontwikkelen tot hét primaire vervoermiddel van forensen binnen de Metropoolregio Amsterdam. En dus zeker ook in de steeds verder verstedelijkende Haarlemmermeer.

Laten we vooral daarop inzetten!

Dank u wel.