Proces­voorstel Euro­pas­tra­tegie


Beter en actiever infor­meren van commissie is een noodzaak

20 april 2020

Voorzitter,

Fijn dat het BOB-model voort wordt gezet, want de Europastrategie wordt belangrijker dan ooit. Gezien de grote uitdagingen die ons komende tijd te wachten staan en de invloed van de EU hierop. Maar we willen wel een belangrijk voorstel doen.

Om straks echt goed ideeën uit te kunnen wisselen, is het ook nodig dat we meer in de diepte worden meegenomen in de verschillende manieren waarop de provincie nu bij Europa betrokken is.

Wij zitten bijvoorbeeld in netwerken als de AIR, ERIAFF, CPMR en Comité van de Regio’s.
Wie van de commissieleden weet daar veel van en wat we daar nu precies inbrengen?

Ander voorbeeld: Provincie NH werkt mee aan de cruciale Nationale Strategische Plannen (NSP) die momenteel geschreven worden als onderdeel van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). En dit jaar gaat de provincie een bijdrage leveren aan de in te nemen positie door de Comité van de Regio’s over de Europese van boer-tot-bord strategie. Allemaal cruciaal voor ons landbouw en voedselbeleid straks.

Weet iemand hier hoe dat proces precies verloopt en wat onze input zal zijn?

Ons voorstel is in ieder geval om vaker en actiever geïnformeerd te worden. Beginnend bij technische briefings. We hebben nu slechts één gehad, en dat was op één beperkt onderdeel. We zien graag nog minstens één of twee uitgebreide technische briefings voordat we beginnen aan de startnotitie. Daarbij moeten alle aspecten van ons Europa beleid worden behandeld: van de manier waarop we tot nu toe Europese wet- en regelgeving proberen te beïnvloeden en onze deelname aan Europese projecten, tot de zeven Europese netwerken waarin we als provincie zitten.

Wij hopen op steun van rest van de commissie.

Dank u wel.