Regionale Ener­gie­tran­sitie: duurzaam door­pakken zonder biomassa


30 september 2019

Ja voorzitter, dank u wel.

De startnotities voor de Regionale Energie Strategieën (RES-sen), hoe diep moet ik daar nou op ingaan? Het lijkt er vooral op dat de echte klimaatwinst elders moet worden behaald, want de opgave voor mobiliteit, industrie en agrarisch wordt niet uitgewerkt tot een strategie. De RES-sen lijken slechts over de opwekking van energie te gaan. Volgens de Statenvoordracht is een uitgangspunt hierbij dat er gebruik gemaakt wordt van bewezen technologie. In de startnotities zelf wordt daarop aangevuld dat het hierbij om zonne- en windenergie gaat.

In dat kader bevreemdt het ons ten zeerste dat er in de leidende principes wordt gesteld dat biomassa onder voorwaarden duurzaam is. Er is een vijftal redenen waarom wij deze stellingname ietwat voorbarig vinden.

1. Provinciale Staten moeten het complexe biomassavraagstuk nog bespreken, zoals ook aangegeven door Gedeputeerde Staten;

2. het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar de voorwaarden waaronder biomassa duurzaam is loopt nog;

3. de Sociaal-Economische Raad (SER) moet hierover ook nog advies uitbrengen;

4. het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwde in 2018 voor extra (fijn)stof in de lucht door energieproductie door middel van houtige biomassa;

5. het RIVM riep in april 2019 op om naast onderzoek naar de duurzaamheid door het PBL/SER ook onderzoek te doen naar de gezondheidsaspecten ervan.

Voorzitter, gezien de onduidelijk over de duurzaamheid en invloed op de luchtkwaliteit vinden wij het te voorbarig is om nu al iets over biomassa als onderdeel van “leidende principes” van het RES-proces te zeggen. Helemaal wanneer men beseft dat biomassa geen onderdeel lijkt uit te maken van de opgave voor energie-opwekking.

Laten we als Provincie nou toch eindelijk eens een voortrekkersrol op ons nemen, en écht duurzaam doorpakken met écht schone energiebronnen. Het duurt minstens 20 jaar voordat een nieuwe boom de hoeveelheid CO2 op kan slaan, die verloren gaat bij het verbranden van een vergelijkbare boom. Bovendien werkt de markt nog altijd zo dat vraag aanbod creëert, zodat er altijd genoeg hout moet worden aangevoerd om de centrales rendabel te laten draaien. Betekent dit dat we onze bomen en struiken massaal gaan opofferen, nu men het over eens lijkt dat hout importeren ongewenst is? Men ziet deze tendens al op veel plekken in Nederland, waar overal struikgewas verdwijnt om plaats te maken voor ecologische woestijnen van kale zwarte aarde of gras, met hier een daar een boom als een stukje straatmeubilair. Dag biodiversiteit.

Voorzitter, hoewel wij de RES als een eerste kleine (te kleine) stapje zien in de goede richting, kan de Partij voor de Dieren de voordracht in de huidige vorm niet steunen, wegens te veel onzekerheid en te weinig duurzaamheid omtrent een van de leidende principes.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Formule 1: geen stikstofvergunning Wet natuurbescherming

Lees verder

Klimaatakkoord: lef tonen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer