Formule 1: geen stik­stof­ver­gunning Wet natuur­be­scherming


30 september 2019

Voorzitter,

Het is een politiek beladen onderwerp. Dat zien we door bijzondere uitspraken van de minister. Dat is ook te zien aan de stapel met schriftelijke statenvragen van diverse partijen; waarvan er nog verschillende onbeantwoord zijn.

We respecteren de openstaande schriftelijke vragen en zijn benieuwd naar de uitspraak van GS van 27 mei dit jaar in het kader van natuur en geluid: “Het circuit maakt gebruik van de vergunningen die zijn afgegeven”.

In hoeverre klopt de eerdere uitspraak van de gedeputeerde? Want nu blijkt dat er een ontheffing verleend is en dat er natuurvergunningen nodig zijn.

Zodra vergunningen worden aangevraagd, gaat de provincie deze toetsen. Bij vergunningen is er onderscheid tussen éénmalige en herhaaldelijke vervuilende activiteiten. In het Achtergrondrapport Haalbaarheid Formule 1 staat dat eisen aan het circuit elk jaar veranderen. Hiermee is het niet een éénmalige verstoring, maar zal deze elk jaar weer zijn. In hoeverre wordt dit meegenomen in de afweging bij vergunningaanvragen?

In datzelfde rapport wordt gesproken over 150 en 175 duizend bezoekers. Dat is nodig voor het circuit om uit de kosten te komen. Het huidig genoemde bezoekersaantal van 105.000 is dus niet realistisch vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. Hoe veel bezoekers vindt GS verantwoord voor de aangrenzende natuur? Wordt dit meegenomen in de beoordeling bij vergunning aanvragen?

Het is wel duidelijk dat het binnenhalen van de vervuilende F1 naar Zandvoort niet een eenmalige actie is. In het kader van duidelijkheid richting de organisatie, maar juist ook het serieus nemen van de bescherming van de natuur is duidelijkheid op z’n plaats. GS moet de natuur voorop stellen. Dat is haar taak. De commissie Remkes pleit voor het uitkopen van vervuilende bedrijven in en bij kwetsbare natuurgebieden, en hier is de provincie een nieuwe vervuilende activiteit, grenzend aan een kwetsbaar en stikstofvervuild natuurgebied, aan het faciliteren. De Formule 1 in Zandvoort gaat niet gebeuren. ‘Niet alles kan’.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Actualiteit: Stikstofproblematiek

Lees verder

Regionale Energietransitie: duurzaam doorpakken zonder biomassa

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer