Rondvraag Maat­schap­pe­lijke onrust bij jacht op ganzen


9 maart 2020


Op 25 februari 2020 heeft GS besloten het bestaande Ganzenbeheerplan te verlengen tot uiterlijk 1 december[1]. Opgegeven motivering voor verlenging is onder andere dat er ‘veel maatschappelijke overlast en kosten’ zijn en dat de Faunabeheereenheid voldoende onderbouwd zou hebben dat het huidige beheerplan effectief is.

GS heeft geconcludeerd dat er geen inhoudelijke bezwaren zijn tegen een verlenging en voorzetting van actief beheer is noodzakelijk.

De Partij voor de Dieren trekt deze motivering in twijfel.

  1. In het weekend van 1 maart jl. meldde NH-Nieuws dat: ‘bewoners klaar zijn met ganzenjacht naast woonwijk’[2]. De Partij voor de Dieren ontvangt al jaren berichten van bewoners en organisaties dat juist de jacht overlast veroorzaakt.

  2. Vanaf 2012 zijn er in Noord-Holland ca. 400.000 ganzen gedood[3]. Desondanks geeft de Faunabeheereenheid aan dat streefwaardes die ze stellen voor zowel aantallen ganzen als veroorzaakte schade nog niet in zicht zijn.

Dit stelt vraagtekens of het beheerplan wel effectief is.

De conclusie van de Partij voor de Dieren is dan ook dat er juist inhoudelijke bezwaren zijn tegen verlenging van het Ganzenbeheerplan en vragen de gedeputeerde:

  1. Erkent GS ook dat er maatschappelijke overlast is van de jacht op ganzen?
  2. Wil GS de verlenging van het Ganzenbeheerplan intrekken, totdat het nieuwe plan er is?
  3. Wat de oorzaak is van de vertraging bij het nieuwe Ganzenbeheerplan?
  4. Hoe worden de Staten betrokken bij het nieuwe Ganzenbeheerplan? Gelet op alternatieve aanpak ook in R.O. beleid, maatschappelijke betrokkenheid van bewoners en organisaties, en het kunnen bijsturen van de kaders van het te voeren ganzenbeleid?

[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-1166.html

[2] https://www.nhnieuws.nl/nieuws/262932/bewoners-klaar-met-ganzenjacht-naast-woonwijk-geeft-een-heel-eng-gevoel

[3] https://www.bij12.nl/wp-conten…

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Visie Spaarnwoude Park

Lees verder

Vragen over economische maatregelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer