Reactie Initi­a­tief­voorstel PvdA ‘Chal­lenge inno­va­tieve ideeën voor mobi­liteit in Noord-Holland Noord’


22 maart 2021

Dank aan PvdA voor dit sympathieke voorstel. En dank ook voor de verduidelijking van collega Doevendans. Het voorstel sluit goed aan bij het eerder aangenomen voorstel Energy Challenges van Partij voor de Dieren.

We hebben nog een verduidelijkende vraag en twee punten om mee te geven. Want hoewel het voorstel niet helemaal dichtgetimmerd moet worden, zou iets meer concretisering inderdaad fijn zijn.

Verduidelijkende vraag;

Het idee is om “duurzame en creatieve oplossingen te stimuleren om de bereikbaarheid in het landelijk gebied te optimaliseren”.

Wat bedoelt PvdA hier met duurzaamheid? Welke kaders geven ze de jongeren hierin mee? Als we toch de creatieve superkracht van de jongeren gaan aanboren, dan lijkt het ons nuttig om in ieder geval het doel van maximale vergroening in combinatie met bereikbaarheid mee te geven.

En ook rekening te houden met mensen met een beperking, die veel te vaak worden vergeten. Het is een verplichting vanuit het VN Handvest Handicap en in lijn met provincie die meer aan inclusiviteit wil werken.

Dan twee punten ter overweging en concretisering:

  1. GS stuurt op een duidelijker afgebakend doelgroep. Begrijpelijk, maar het zou zonde zijn om daarmee het aspect van betrekken van verschillende leerlingen van verschillende disciplines te verliezen. Want in dat multidisciplinaire zit de innovatiekracht

    Het lijkt ons juist mooi om op een of andere manier juist kleine teams van jongeren van verschillende disciplines bij elkaar te brengen. Praktisch opgeleid gecombineerd met meer theoretisch. Jeugd van kunstopleidingen gecombineerd met jeugd van techniekstudies.

  2. Stimuleren van uitvoering van de challenge in teams kan er ook voor zorgen dat jongeren die wellicht geweldige ideeën hebben, maar een angst voor de camera hebben of alleen in gebarentaal voor camera kunnen communiceren, niet automatisch afvallen. Want dan kan het cameragedeelte door een teamgenoot worden ondervangen.

  3. En ten slotte: Het is belangrijk om ook budget te reserveren om de challenge daadwerkelijk via bijvoorbeeld social media targeting onder de aandacht van de specifieke jongeren te brengen.