Herbe­grenzing Natuur­netwerk Nederland (NNN)


Wordt natuur­in­clusief!

15 maart 2021

Hoeveel optimalisaties kan je hebben?

Daarnaast mis ik de samenhang van beleid uit het verleden richting de toekomst. In het verleden hebben we gronden toegevoegd aan Natuurnetwerk Nederland (NNN). Bijvoorbeeld omdat ze naast Natura 2000-gebieden liggen. Zodat we deze gronden later als natuur kunnen inrichten. Dit zijn gronden die 10 jaar geleden al EHS waren. En nu zeggen eigenaren dat het lastig is om de natuurbestemming uit te voeren, en haalt de gedeputeerde de NNN-status er weer vanaf. Hoewel we juist ook zouden kunnen zeggen dat we de grond al decennia als natuur hebben begrenst. Ook omdat we rond Natura 2000-gebieden overgangsgebieden willen hebben. De boodschap aan agrariërs is: “U gebruikt uw perceel intensief agrarisch. Dat kan niet meer. Wordt Natuur Inclusief! Mogelijk wist u bij de aanschaf van de grond zelfs al dat het natuur moest worden. Op z'n minst heeft u een ruimte overgangstijd en willen wij u helpen.”

Wij hebben als PS bewust de gronden als NNN bestemd. We hebben al verschillende "optimalisaties van begrenzingen doorgevoerd". Er wordt nu wéér een hoop ambtelijke energie gestoken in tientallen initiatieven tot ontgrenzing. Sterker, dit gaan we twee keer per jaar doen. Dit komt niet ten goede aan de aanleg van NNN. De Bij- en de Af-NNN hebben ook geen relatie tot elkaar.

Daarnaast worden er ook gronden aan NNN toegevoegd die al de Natura 2000-status hebben. Já daar schiet de natuur niets mee op. Dat zijn papieren natuurdoelstellingen halen. Het netto resultaat op papier blijft op papier gelijk, maar de natuur levert in.

En aan GS: optimalisatie betekent dat in de afgelopen jaren verkeerd beleid is gevoerd in het aanwijzen van natuurgebieden en eerdere optimalisaties. Erkent GS dit? En waarom gaat u Natura 2000-gebieden die nu geen NNN zijn toevoegen aan de NNN?

Overigens is het goed dat er een lijn wordt getrokken en dat drijfmest geen onderdeel kan zijn binnen natuur. Als Agrarische collectieven dat niet snappen, ben ik blij dat ze zich niet gaan bemoeien met biodiversiteit.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage PBL Analyse concept-RES / Nationaal Programma RES

Lees verder

Reactie Initiatiefvoorstel PvdA ‘Challenge innovatieve ideeën voor mobiliteit in Noord-Holland Noord’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer