Provincie laat slager kritiekloos eigen vlees keuren


Dieren­welzijn als toets bij spon­soring van evene­menten

18 januari 2021

Voorzitter,

We hebben met elkaar afgesproken dat we ons evenementenbeleid serieus zullen toetsen aan dierenwelzijn. Nu ligt er een evaluatie van dierenwelzijn tijdens Jumping Amsterdam, waarbij alleen informatie bij de organisatie zelf is opgevraagd. Dat is een typisch geval van de slager die zijn eigen vlees keurt en daar hebben we vorige keer ook voor gewaarschuwd.

Jumping Amsterdam moet gehoord worden, maar GS snapt toch wel dat de organisatie niet in zijn eigen vlees gaan snijden? We vragen de gedeputeerde om dierenwelzijn tijdens Jumping Amsterdam met experts van Dier&Recht te bespreken. Vorig jaar waren Caring Vets hier ook duidelijk over: het belang van het dier wordt bij zulke events toch ondergeschikt gemaakt aan de esthetische en economische regels van intensieve sport.

We kennen deze gedeputeerde als iemand die dierenwelzijn belangrijk vindt en haar werk nauwkeurig wil doen. Dus we nemen aan dat het eenzijdig aanhoren en overnemen van het verhaal van Jumping Amsterdam een overblijfsel is van oude provinciale gewoontes en dat GS nog even moet wennen aan het feit dat ze nu bij sponsoring rekening moet houden bij dierenwelzijn.

In het kader van de sponsoring door de provincie en dierenwelzijn is ook de Landbouwshow Opmeer problematisch. Vorig jaar hebben dierenartsen van Caring Vets hier een brief over gestuurd. We vragen GS dus snel met Caring Vets hierover om tafel te gaan, zodat we in de toekomst absurde zaken als papegaaien in mini-kooien, een show met slangen en krokodillen en het trots showen van dikbilkoeien die bijna bezwijken onder zijn eigen spiermassa, kunnen vermijden.