Bijdrage Beleids­no­titie Sport


Groener en plant­aar­diger!

18 januari 2021

Voorzitter,

We zijn blij dat er nu aandacht is voor brede inclusiviteit bij de sportclubs.

Als het gaat om onderwerpen die meegenomen kunnen worden binnen het thema verduurzaming, geven we graag twee dingen mee:

1. Gedeputeerde heeft aangegeven dat aandacht voor plantaardige voeding in kantines als een duurzaamheidsmaatregel wordt meegenomen, mits de sportorganisaties ermee komen. Maar lang niet iedereen is zich nog bewust van het feit dat we met meer plantaardig grote duurzaamheidswinst kunnen boeken en dat dus een van de beste keuzes is die een organisatie kan maken. Meeste organisaties denken alleen nog aan zaken als energiebesparing, zonnepanelen, etc.

Dus geef de inzet op meer plantaardige voeding in ieder geval als voorbeeld van mogelijke duurzaamheidsmaatregelen mee aan sportorganisaties. Dat past ook in de communicatieambities van de Voedselvisie.

2. Daarnaast zien we graag dat wordt ingezet op natuurinclusievere sportvelden en vermindering van kunstgrasvelden. Kunstgrasvoetbalvelden zijn een bron van microplastics en dragen bij aan het plasticprobleem. Hierdoor verdwijnt in Nederland jaarlijks één miljoen kilo plastic korreltjes in het milieu. Sportvelden worden vaak meegenomen in berekeningen over de hoeveelheid vierkante meters groen in de stad. Ook als het veld niet van gras is maar van plastic.

Los van deze milieubezwaren draagt kunstgras niet bij aan de vermindering van CO₂ in de lucht en heeft het geen ecologische waarde. Een echt grasveld absorbeert water, legt CO₂ vast in de bodem en brengt zuurstof in de lucht. Het wordt bewoond door allerlei insecten en andere dieren en is een bron van voedsel voor vogels.