Bijdrage bij “De Kop Werkt!”


Achter­haald programma dat klimaat- en natuur­crisis vergeet

18 januari 2021

Voorzitter,

Hier kunnen we kort over zijn. “De Kop Werkt” is gebaseerd op een Ambitiedocument en een bijbehorend Toetsingskader van een aantal jaar terug. De nadruk ligt op economische groei en toerisme. In januari 2020 hadden we al in de commissie geconcludeerd dat dit achterhaald is en een update nodig heeft om zo aan te sluiten op de hedendaagse urgentie van de aanpak van de klimaat- en biodiversiteitscrisis.

Wij zien geen nut in het doorgaan van dit programma in deze vorm. We vragen GS om in de toekomst altijd rekening te houden met opgaven op het gebied van milieu, natuur, klimaat en dierenwelzijn. Eventuele nieuwe samenwerkingsprogramma’s moeten ambities op die vlakken gaat uitstralen en dat moet worden vertaald naar groene en afrekenbare doelen.

Dank u wel.