Proce­du­re­voorstel begro­tings­proces: geef toekom­stige gene­raties en dieren ook een stem


9 mei 2022

Het is over het algemeen een fijne format. Dank daarvoor. De vragen helpen ook de Statenleden in hun denkproces en om zo goed mogelijk over alle aspecten van hun voorstellen na te denken.

Maar met de laatste vraag worstelen we nog. Namelijk: “Heeft de doelgroep gevraagd om deze specifieke inzet?”

“De doelgroep” kan niet altijd vragen om inzet. Dat geldt bijvoorbeeld voor de impact van een voorstel op dieren, op toekomstige generaties en op inwoners elders in de wereld. Nu staat er wel in het stuk dat de vraag over doelgroepen niet altijd van toepassing is, maar we zoeken naar net dat extra stapje in het denkproces.

We omarmen als provincie steeds meer het denken vanuit het concept brede welvaart. En dat heeft drie dimensies: het letten op de impact van onze activiteiten op hier en nu, op toekomstige generaties, en op inwoners elders in de wereld.

Zou dus mooi zijn om aan het format nog een vraag toe te voegen, die in die lijn is geformuleerd. Bijvoorbeeld: “Is er nagedacht over de eventuele impact van dit voorstel op toekomstige generaties en op inwoners in andere landen?”

Dat hoeft niet helemaal te worden uitgewerkt door indieners van het voorstel, maar alleen al de vraag zorgt er wel voor dat we als volksvertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders bewust gaan nadenken over wat voorstellen eventueel voor impact hebben op toekomstige generaties en inwoners elders in de wereld. Dat zijn vaak de verborgen “doelgroepen”.

Dank u wel.