Bijdrage Discus­sie­no­titie laag­ge­let­terdheid van de PvdA


9 mei 2022

Ook wij willen collega Wagelaar complimenteren voor het agenderen van dit belangrijke onderwerp. We zijn altijd blij als andere Statenleden het initiatief nemen en met voorstellen komen.

Inhoudelijk sluiten we ons aan bij wat onder andere door het CDA is gezegd. Goed om aan te sluiten bij projecten die al goed werken en te onderzoeken waar de provincie van meerwaarde kan zijn. Maar een ander belangrijk punt werd net door SP gemaakt: kijk bij die verkenning naar de provinciale mogelijkheden ook naar preventie, dus naar de vraag hoe we laaggeletterdheid meer kunnen voorkomen.

Interessant voor jou

Procedurevoorstel begrotingsproces: geef toekomstige generaties en dieren ook een stem

Lees verder

Kadernota IPO: Aanpak klimaat- én natuurcrisis en rekening houden met dierenbelangen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer