Oprichting Gemeen­schap­pelijk Orgaan Hollandse Water­linies


19 juni 2020

Voorzitter,


De Partij voor de Dieren juicht bescherming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie toe. We begrijpen hierbij ook het nut van het oprichten van een gemeenschappelijk orgaan.

Tegelijkertijd willen we praktijken als die rond het Waddengebied voorkomen.

We zien graag – juist vanuit het belang van een integrale benadering - dat met het gemeenschappelijke orgaan maximaal wordt ingezet op de bescherming van het erfgoed en op een schone en natuurinclusieve omgeving van het erfgoed. Elke eventuele economische of andere activiteit moet alleen in dienst daarvan staan en daarvoor een meerwaarde leveren. Dat zorgt voor een sterker erfgoed en een gezondere leefomgeving.

Eerder is hier het initiatiefvoorstel aangenomen om zwerfafval aan te pakken. De ambitie om een afvalvrije provincie te worden is uitgesproken. Wij willen de gedeputeerde vragen om dat ook bij de bescherming van ons erfgoed straks mee te nemen.

Dank u wel.