Onthef­fings­verzoek van de gemeente Texel voor tijde­lijke flex­wo­ningen


16 februari 2023

Laat ik u eerlijk bekennen: we zijn er nog niet helemaal over uit!

Het gaat hier om een tijdelijke omgevingsvergunning, waarbij we de periode van 20 jaar wel een beetje aan de lange kant vinden, wanneer we die vergelijken met eerdere cases voor spoedzoekers, die hier in deze commissie voorbij zijn gekomen. Kan de Gedeputeerde bevestigen dat deze periode nodig is, omdat de woningen naar verwachting 15 tot 20 jaar nodig zijn en daarnaast deze 20 jaar nodig zijn om een het negatieve exploitatieresultaat te beperken. Zou 15 jaar niet voldoen?

Wij kunnen ons vinden in de brede opgave voor huisvesting van starters, medewerkers in de zorg/politie/scholen, spoedzoekers en statushouders. Zeker als dat op dit moment niet lukt vanwege een woningmarkt met voornamelijk dure koopwoningen. Maar ook daar hebben we wel een puntje van zorg. Want er bereiken ons ook geluiden dat die woningen onbetaalbaar zijn voor deze groepen, omdat ze verkocht worden aan vermogende mensen zonder economische of sociale binding met het eiland. We willen er wel voor waken dat er niet een soort verdringingseffect ontstaat, waardoor we in een soort ‘neverending story’ van bijbouwen en bijbouwen geraken. Kan de Gedeputeerde deze zorg wellicht wegnemen?

De klimaatadaptieve ruimtelijke opzet met zo min mogelijk verharding stemt ons tevreden, maar u kent mij intussen: toekomstbestendig is meer dan klimaatadaptief, ook al zijn de woningen tijdelijk. Alles is immers tijdelijk. Ik heb de hele trits al genoemd bij het vorige agendapunt: circulair, natuurinclusief, klimaatadaptief, energieneutraal, met oog voor duurzame mobiliteit en een gezonde leefomgeving. Kunnen we daar niet wat extra inspanning vragen?

Verder wordt er gesteld dat gelet op de noodzaak van de woningen het wenselijk is om veel tempo te maken met deze woningbouwontwikkeling. Om die reden is het project aangemeld voor de Crisis- en herstelwet, zodat de omgevingsvergunning binnen een periode van 8 weken kan worden afgegeven. De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan zorgvuldige procedures met voldoende mogelijkheden voor belanghebbenden om binnen een redelijke termijn voor hun belangen op te komen. We vragen ons dus of deze versnelling in de ruimtelijke procedure wel echt noodzakelijk is, en wat de consequentie zou zijn als we de normale procedure zouden doorlopen. Wellicht kan de Gedeputeerde ook daar duidelijkheid in scheppen?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Masterplan wonen 2.0

Lees verder

Bijdrage bij motie Onderzoek intrekken stikstofvergunningen opkoop Schiphol

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer