Masterplan wonen 2.0


16 februari 2023

Laat ik weer eens positief beginnen. Het Masterplan wonen gaat over mogelijkheden voor het versnellen van beter betaalbare woningbouw in grote gebiedsontwikkelingen en rond OV-knooppunten in Noord-Holland. Vooral dat laatste stemt ons als Partij voor de Dieren tot tevredenheid, wonen op plekken die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. En als en op die plekken in grote volumes kan worden gebouwd verdient dat natuurlijk aanbeveling.

Volgens het Masterplan zijn er voldoende locaties, ook voor de periode na 2030 en ligt de focus niet op het toevoegen van nog meer locaties, maar op het versnellen en het tot uitvoering brengen van bestaande plannen. En naast de opgave waarover het Masterplan handelt, is er ook nog wat ruimte voor gemeenten. Daar zijn we op zich ook niet tegen, mits wel de volledige ladder van duurzame verstedelijking wordt doorlopen. Maar dat valt buiten het Masterplan Wonen.

Het geeft echter wel aan waar het wat ons betreft wel schuurt. Want dit plan houdt zich weliswaar bezig met belangrijke zaken als versnelling en betaalbaarheid, maar wat voor soort woningbouw willen we nou versnellen en betaalbaar houden? En ik wil dus nogmaals aanstippen dat de term Masterplan Wonen impliceert dat er een overkoepelend plan zou zijn over het hoe, wat, waar en waarom van het bouwen van woningen in onze provincie.

En we begrijpen echt wel dat het in de diepe herfstdagen van deze coalitieperiode onwaarschijnlijk is dat de scope van het plan verbreed gaat worden, maar we willen met klem richting de nieuwe periode oproepen om toekomstbestendigheid altijd zoveel mogelijk onderdeel van ieder beleidsstuk aangaande het woondossier uit te laten maken.

We denken wel dat dit Masterplan daar een belangrijk onderdeel van kan zijn, omdat het instrumentarium natuurlijk ook uitermate bruikbaar is om toekomstbestendig woningbouw te versnellen en aan de betaalbaarheid daarvan bij te dragen: circulair, natuurinclusief, klimaatadaptief, energieneutraal, met oog voor duurzame mobiliteit en een gezonde leefomgeving. En we danken daarom de Gedeputeerde en een ieder die aan het Masterplan Wonen heeft bijgedragen, voor deze bouwsteen voor toekomstig toekomstbestendig woonbeleid.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Brief voortgang Provinciaal Programma Landelijk Gebied

Lees verder

Ontheffingsverzoek van de gemeente Texel voor tijdelijke flexwoningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer