Onthef­fings­verzoek tijde­lijke huis­vesting Oekra­ïners Twiskeweg Oostzaan


Help de vluch­teling én de natuur, dat kan prima samen!

26 juni 2023

Het was zo’n mooi idee van het Oostzaanse college! Een stukje bijzonder provinciaal grasfalt in handen van een projectontwikkelaar. 10 jaar opvang voor spoedzoekers en daarna wellicht eindelijk ruimte voor een woonwijk. Gemeente blij, projectontwikkelaar blij, veel lokale kiezers blij. Maar een meerderheid in de Commissie RWK was duidelijk. Na 10 jaar moest het terrein weer teruggebracht worden in de oorspronkelijk staat. Hel plan viel in duigen.

Gaan we dan op zoek naar redelijke alternatieven binnen of rond de bebouwde kern? Uit de beantwoording van vragen van GroenLinks Oostzaan aan het college van B&W blijkt dat dit niet gedaan is. Particuliere grondeigenaren zijn niet benaderd, terwijl er binnen die groep echt wel mensen zijn die, tegen een redelijke vergoeding, niet onwelwillend tegenover het ter beschikking stellen van hun grond staan. Zijn er dan verschillende openbare grote grasvelden binnen de kern in beeld geweest? Nee, zonder nader onderzoek wordt geconcludeerd dat dit te duur zou zijn!

Stel je voor dat er weerstand onder omwonenden zou ontstaan? Nee, stop dan deze mensen maar weg in het Natura 2000 gebied. Een totaal ander stukje grond dan de eerdere locatie. Onder het mom van een noodverordening wordt buiten de raad om Natura 2000 gebied aangewezen. Overigens verder van voorzieningen dan in de stukken wordt beweerd. Ik heb het dit weekend nog maar eens getest. 20 minuten in redelijke conditie naar de bushalte, 25 naar de plaatselijke Albert Heijn met postkantoorfunctie.

Deze locatie is in alle opzichten ongeschikt. Voor de natuurminnenden in dit huis: we gaan een flinke hap uit de natuur nemen. Ik heb vrijdag samen met collega Korzelius en een lokaal raadslid mogen ervaren wat voor bijzonder stukje hier dreigt te worden opgeofferd. Totaal anders dan in de stukken wordt voorgesteld. Voor de bouwfans: op deze plek komt de komende 100 jaar geen permanente bebouwing, in tegenstelling wellicht tot andere potentiële niet onderzochte locaties in en rond de bebouwde kom, wel in de buurt van voorzieningen.

Ga hier niet in mee: laat de gemeente Oostzaan haar verantwoordelijkheid nemen om deze mensen op een echt goede plek op te vangen, ook al zal niet ieder Oostzaner daarom zitten te springen. Kies niet de makkelijkste oplossing, maar de beste! Help de vluchteling en de natuur, dat kan prima samen!

Interessant voor jou

Bijdrage Kaderbrief: Beleid binnen kaders van een gezonde planeet en rechtvaardige samenleving

Lees verder

Doen wat nodig is

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer